Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Åttedoblet CO2-skatt

og tredoblet energiskatt tvinger

svenske kraftverk i kne.

 

 

 

En varslet krise

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
22. mai 2019

 

- Før vi begynner å beskylde hverandre for diktator-tendenser, bør vi kanskje slutte med slike ulands-tendenser, twitrer den profilerte, moderate svenske riksdagsmannen Hanif Bali ironisk.

Han sikter til et innlegg i Svenska Dagbladet (delvis bak betalingsmur) der nettselskapet Ellevio advarer om at de snart ikke vil klare å dekke etterspørselen etter strøm i Stockholm.

Grønne skatter truer nå kraftforsyningen til svenske storbyer. Det blir stadig klarere at grønn politikk ikke er veien til framtida, det er veien til kaos, økonomisk sammenbrudd og ulands-status.

Svenskene har fortsatt nok kraft, selv om overskuddet har krympet med den importerte befolkningsveksten. Problemet på kort sikt er at vannkraften, som står for 40 prosent av elproduksjonen, ligger i nord. Befolkningsveksten skjer i de store byene i sør.

Overføringskapasiteten er under økende press, og utbyggingen av nettet er på hæla på grunn av de store kostnadene. Dessuten er slike kjedelige saker dårlige stemmesankere.

Da blir den lokale kraftproduksjonen i de store byene ekstra viktig. Nå er den i ferd med å skattet ihjel av en regjering som påstår at den handler av  hensyn til klimaet. Den virkelige årsaken er en offentlig økonomi som trenger stadig mer penger.

Stockholm Exergi advarte seinest i april i år om at en sjokkhøyning av skattene på kraftvarme tvinger selskapet til å skjære sterkt ned på sin lokale elproduksjon.

- CO2-skatter som er åttedoblet og energiskatter som er tredoblet gjør med ett slag en del av vår elproduksjon ulønnsom, sier adm. dir. Anders Egelrud.

Nå slår også Göteborg Energi alarm. De må kutte kraftig i elproduksjonen i sitt største kraftverk om ikke skatteøkningene stoppes.

Adm. dir. Alf Engqvist i det kommunale selskapet sier til Dagens Industri at dette vil bli en stor økonomisk belastning, samtidig som det svekker fosyningssikkerheten i landets nest største by.

Fra Sveriges tredje største by, Malmö, melder selskapet Eon at de kommer til å avvikle strømproduksjonen i Heleneholmsverket fra 1. august om skatteøkningene gjennomføres. Eon skriver at følgen er økende risiko for kraftmangel både i Malmø og i det sørlige Skåne forøvrig.

Energiminster Anders Ygeman sier at han ikke tror på forsyningssvikt. Skatteøkningene ligger fast, men han er villig til å gå i dialog med bransjen.

Han har fått en varslet krise i fanget, og ser en annen vei.