Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Glem alt du har hørt om

katastrofal havnivåstigning.

 

 

Kystområdene vokser

(Creative Commons)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
18. januar 2019

 

- Også kystområder ble analysert. Til vår overraskelse har de vunnet mer land, 33 700 kvadratkilometer, enn hva som gikk tapt til havet, som var 20 100 kvadrat-kilometer. Kystområder vokser over hele kloden, ifølge dr. Baart fra Deltares.

En netto kystekspansjon på 13 600 kvadratkilometer ble resultatet da forskere undersøkte satellittbilder fra NASAs Landsat for perioden 1985-2015. De var i stand til å overvåke endringer i jordas overflate ned til en oppløsning på 30 meter, noe som kan sees på Deltares Aqua Monitor. Arbeidet ble presentert i BBC allerede høsten 2016.

Så hvorfor tror politikere, medier og store deler av verdens befolkning det stikk motsatte?

Kench et al. la i fjor fram forskning som viser at arealet til stillehavsnasjonen Tuvalu, som består av koralløyer, har økt med 2,9 prosent de siste 40 år til tross for en lokal årlig havnivåstigning på 3,9 mm. Landarealet økte i 8 av 9 atoller. En av klimateologiens favorittskremsler er som kjent at koralløyer som de i Tuvalu vil synke i havet.

Duvat, 2018, finner at atolløyer ikke oppviser noen betydelige tegn til fysisk destabilisering de siste tiår. 88,6 prosent av de øyer hun har undersøkt var enten stabile eller økte i areal, mens bare 11,4 prosent skrumpet inn. Ingen øy over 10 hektar har minsket i størrelse, ifølge denne forskeren.

Mer om havnivå og stillehavsøyer: Havnivået på Fiji stabilt – NRK svikter vitenskapen

Bangladesh er et annet land som skal være truet av havet, noe som stadig "dokumenteres" av besøkende tv-team fra katastrofehungrige medier. De filmer eroderende områder, men ikke de som vokser. Verdens billigste triks. Et elvedelta er f. eks. alltid i bevegelse.

Ahmed et al. påviser i en studie publisert i 2018, basert på Landsat-data, at kystområdene i Bangladesh vokste med 237 kvadratkilometer i perioden 1985-2015, et årlig gjennomsnitt på 7,9 kvadratkilometer.

Og havnivåstigningen?

Frederikse et al., 2018, ved Delfts Teknologiske universitet i Nederland, finner at havet i perioden 1958-2014 steg med gjennomsnittlig 1,4 mm årlig, tilsvarende 14 centimeter på 100 år. Akselerasjonen i havnivåstigningen er anslått til 0,05 mm årlig. Ikke mye for filmindustrien, eller Al Gore for den del, å bygge katastrofefilmer på.

I en studie publisert i fagtidsskriftet Geoscience Frontiers i fjor hevder dr. Ahmed Khan at både regionale og lokale havnivåendringer utelukkende skriver seg fra geologiske prosesser, og ikke har noe å gjøre med global oppvarming eller smeltende isbreer i det hele tatt.