Tilbake til forsiden

 

 

 

Elbiler er langt dyrere

i andre land enn i Norge.

 

 

 

Katastrofe i sakte film


(Creative commons)

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
8. april 2019

EUs klimapolitikk er en katastrofe i sakte film. Politikerne er i ferd med å innhentes av sine urealistiske løfter. Innen 2021 skal personbiler i Europa "slippe ut" i gjennomsnitt bare 95 gram CO2 pr. kilometer. I 2030 skal dette være redusert til 59 g/km.

De som ikke etterlever kravene i 2021, vil bli pålagt massive bøter. Ifølge Forbes anslår Moodys at bøtene samlet kan komme til å variere fra 20 til over 100 milliarder kroner, alt etter i hvilken grad bilindustrien greier å innfri. Finansbanken UBS mener at kravene vil koste europeisk bilindustri ca. 70 mrd. kroner på bunnlinja.

Reguleringene begynner allerede å få underlige utslag. Fiat Chrysler, som ikke selger nok elbiler, vil betale flere milliarder kroner til Tesla for å få regne Teslas biler som "sine". Dermed kan de innfri kravet. EU-kommisjonen gjør det markedet ikke kan - den redder Tesla ennå en stund.

Bilbransjen raser, og hevder at den tvinges til å utvikle biler for politikerne, og ikke for kundene. Alle er klar over at målene ikke kan nås uten kraftig vekst i produksjon og salg av elbiler. Men utenfor Norge er det ikke grunnlag for en slik vekst. Det er det flere årsaker til.

Elbiler er dyre i andre land. Det er biler for de få, i langt større grad enn i Norge.

Ingen har så høye bilavgifter som vi, og kan derfor ikke tilby så store avgiftsfritak. Tesla Model 3 Performace koster over 700 000 SEK i Sverige. I Norge koster samme bil 546 000 NOK. Dette mens bensin- og dieselbiler er langt billigere i Sverige, og alle andre land i Europa,  enn i Norge.

I EU koster strømmen til forbruker gjerne dobbelt så mye som i Norge. Justert for kjøpekraft er den i de fattigere medlemsland enda langt høyere. Dessuten er strømforbruk pr. husstand i EU bare en brøkdel av hva det er i Norge. Høy elbilandel vil kreve enorme nettinvesteringer.

Følgelig  utgjorde rene elbiler (BEV) i 2018 fortsatt bare 1,3 prosent av bilsalget i Europa. Vesentlig endring på dette vil kreve politiske tvangstiltak og utgifter som kan få de gule vestene ut på gatene over hele kontinentet.

De økonomiske utsiktene for eurosonen blir stadig dårligere. Vekstanslagene for 2019 er kuttet for femte gang, til 1,3 prosent. Usikkerheten i Europas viktige bilindustri nevnes som en årsak.