Tilbake til forsida

 

 

Dette er del 1
av et interju med
dr. Paul Craig Roberts.

 

Hvem styrer USA?


USAs sentralbank er et viktig symbol på finanskapitalens makt.

 

Fra The Vineyard of the Saker
Publisert på oljekrisa 7. april 2015

Dette er del 1 i et intervju nettstedet Vineyard of the Saker har gjort med dr. Paul Craig Roberts. Roberts har tidligere arbeidet i USAs finansdepartement og har vært medredaktør i Wall Street Journal.

Hans siste bøker er The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West og How America Was Lost. Intervjuet kan leses i sin helhet på engelsk her. Intervjuet er viktig fordi Roberts, som tidligere har arbeidet for systemet, nå ser ut til å være uten illusjoner om den nåværende politiske ledelsen i Washington og dens hensikter.

Falken (F):  - Det har gradvis gått opp for mange, om ikke flertallet, at USA ikke er et demokrati eller republikk, men et plutokrati som er ledet av den 1 pst. rikeste delen av befolkningen. Vil du være snill å ta deg tid til å vurdere innflytelsen og den politiske makten, en for en, for følgende politiske grupper i USA:

Federal Reserve
Storbankene
Bilderberg
Council on Foreign Relations (tenketank, etablert for ca. hundre år siden med stor innflytelse over USAs utenrikspolitikk, overs.)
Skulls and Bones (hemmelig akademikerbrorskap)
CIA
Goldman Sachs og de største bankene
De 100 viktigste familiene (Rockefeller, Rothschild, nederlandske og engelske kongefamilier, osv.)
Israellobbyen
Frimurerlosjen
Big Business (det militær-industrielle kompleks, oljeselskapene osv.)
Andre mennesker og organisasjoner som ikke er listet over.

- Hvem, hvilke grupper anser du som maktkjernen, altså som står bak USAs utenrikspolitikk?

Paul Craig Roberts (R): - USA styres av private interessegrupper og en ny-konservativ ideologi som sier at historien har valgt USA som «det enestående og uunnværlige» landet som har rett til og ansvar for å påtvinge verden sin vilje. Etter min mening er de mektigste interessegruppene følgende:

Det militærindustrielle kompleks
De 4-5 største bankene som ikke kan røres (gå konkurs) og Wall Street
Israel-lobbyen
Næringsmiddelindustrien
Utvinningindustrien (olje, gruver, tømmer osv.)

Deres interesser er sammenfallende med den nykonservative ideologien. Den nykonservative ideologien støtter USAs finansielle og militærpolitiske imperialisme eller hegemoni.

Det finnes ingen uavhengige skriftlige (aviser, blader osv) eller fjernsynsmedier i USA. I løpet av Clintons siste periode ble 90 % av medieindustrien konsentrert i 6 kjempekonsern. I løpet av Bush-perioden mistet den offentlige radiokanalen sin uavhengighet. Så mediene fungerer nå som et «propagandadepartement».

Begge de politiske partiene, Republikanerne og Demokratene, er økonomisk avhengig av de samme private interessegruppene, slik at begge danser for de samme sjefene. Ved at arbeidsplasser ble flyttet til utlandet mistet landet både industrien og fagforeningene som var knyttet til industrien. Dermed mistet Demokratene fagbevegelsens bidrag. Tidligere var Demokratene fagbevegelsens parti og Republikanerne var næringsinteressenes.

The Federal Reserve eksisterer først og fremst av hensyn til de største bankene. Institusjonen ble skapt som den siste redningsplanke for bankene. New York Federal reserve, som driver med finansielle tiltak, har et styre utelukkende med folk fra storbankene. De siste tre lederne for «The Federal Reserve» har alle vært jøder og den nåværende viseformannen er leder av Israels sentralbank. Jødene er fremtredende innen finans, f. eks. i Goldman Sachs. De siste årene har ledere i Finansdepartementet og ledere i virksomheter som regulerer finanspolitikken vært folk som har vært ansvarlige for svindel eller den type utlånspolitikk som utløste den siste finanskrisen.

I det 21. århundre har sentralbanken og finansdepartementet utelukkende vært et verktøy for de store bankene. Dette har skjedd på bekostning av økonomien og befolkningens interesser. For eksempel har pensjonister ikke lenger hatt renteinntekter de siste åtte årene, på grunn av bankens behov for å tjene penger.

Uansett hvor rike enkelte familier er, kan de ikke konkurrere i makt og innflytelse med store interessegrupper som det militærindustrielle komplekset eller Wall Street og bankene. Familier som har vært rike over tid kan nok ivareta egne interesser, og noen, f. eks. Rockefellene har aktive legat som arbeider nært med «the National Endowment for Democracy». I denne typen samarbeid skapes og utrustes ulike typer ikkestatlige organisasjoner (NGOer) i land hvor USA har ønsker å få mer innflytelse eller å styrte regjeringer, f.eks. slik vi nylig har sett i Ukraina. NGO-ene er i praksis USAs 5. kolonne (Femte kolonne er en enhet som har til formål å undergrave et lands lovlige styre til fordel for en fremmed makt, overs.).

De opererer under slike betegnelser som demokratibevegelser, menneskerettighetsbevegelser osv. En kinesisk professor fortalte meg at Rockefeller Foundation  hadde etablert et amerikansk universitet i Kina og brukte det til å organisere ulike anti-regjerings virksomheter. På et tidspunkt, kanskje ennå, var det rundt 1000 NGO-er i Russland, finansiert fra USA og Tyskland.

Jeg vet ikke om Bildenbergerne gjør det samme. Kanskje er de rike mennesker som benytter sine protegeer i ulike regjeringer til å ivareta interessene sine. Men jeg har aldri sett noen tegn på at Bildenbergere, Rothchilder eller Masonene har prøvet å påvirke beslutninger i verken Kongressen eller andre organer som foretar viktige beslutninger.

På den andre siden er Council on Foreign Relations svært innflytelsesrikt. Rådet er sammensatt av tidligere politikere, fremtredende embedsmenn og akademikere som tidligere har hatt ansvar for utenrikspolitikk og relasjoner til andre land. 

"Skulls and bones" er et hemmelig brorskap på Yale-universitetet. Det er lignende hemmelige brorskap på mange universiteter. Innflytelsen deres er avgrenset til de relasjoner som skapes mellom sønner av elite-familier.

F: - Hva med enkeltpersoner? Hvem er etter din mening de mektigste menneskene i USA i dag? Hvem tar de endelige, strategiske beslutningene på topp-nivået?

R: - Det finnes egentlig ikke noen mennesker som har makt som personer. Mektige mennesker er de som mektige institusjoner står bak. Helt siden forsvarsminister William Perry privatiserte en stor del av krigsmakten i 1991 har det militærindustrielle komplekset vært ekstremt mektig. Dets makt forsterkes av evnen til å finansiere politiske kampanjer i en rekke stater hvor krigsindustrien sysselsetter mange mennesker. Pentagons utgifter er i praksis kontrollert av krigskontraktørene. (En kontraktør er en privat næringsdrivende eller firma som gjennom kontrakt påtar seg å utføre en spesifikk jobb, så som leveranser av varer og/el. tjenester. Def. fra Wikipedia. Oversetter)

F:  - Jeg har alltid trodd at hvis vi tenker internasjonalt er slike organisasjoner som NATO og EU egentlig de som stilles i front, og at de som står bak og som i praksis kontrollerer det som skjer er ECHELON-landene, altså USA, Storbritania, Canada, Australia og New Zeeland, med USA og Storbritannia som senior-partnere og de tre andre som junior-partnere. Er du enig i denne modellen

R: - NATO ble skapt av USA angivelig for å beskytte Europa fra en invasjon fra Sovjet. Formålet gikk ut på dato i 1991. I dag fungerer NATO som dekke for USAs aggresjoner og bidrar med leiesoldater for USAs imperium. Storbritannia, Canada og Australia er i praksis USAs vasaller (ordet brukes også i begrepet vasallstat, som er en stat som har begrenset selvstyre som følge av en annen stats overherredømme, eller hvor avhengigheten av en annen stat er så stor at selvstendigheten er mer av formell art. Fra Wikipedia. Oversetter), på samme måte som Tyskland, Frankrike, Italia, Japan og de andre er det.

USA foretrekker EU fordi det er lettere å kontrollere enn de enkelte medlemstatene hver for seg.

F: - Det er ofte sagt at at Israel kontrollerer USA. Chomsky og andre sier at det er USA som kontrollerer Israel. Hvordan vil du karakterisere forholdet mellom Israel og USA? Er det hunden som logrer med halen eller er det halen som rister hunden? Har Israel-lobbyen total kontroll eller er det andre krefter som er i stand til å si nei til Israel-lobbyen og sette i verk sin egen agenda?

R: - Jeg har aldri sett noe bevis på at USA kontrollerer Israel. Alle bevis går ut på at det er Israel som kontrollerer USA, men bare i Midt-Østen politikken. I de seinere årene har Israel eller Israel-lobbyen vært i stand til å kontrollere eller blokkere akademiske utnevnelser i USA og blokkere professorater til folk som kritiske til Israel. Israel har med hell klart å blokkere utnevnelser og stillinger i både statlige og katolske universitet. Israel kan også blokkere utnevnelser fra presidenten og har stor innflytelse både overfor pressen og TV-mediene. Israel-lobbyen har også masse penger som kan brukes på politiske kampanjefond og har alltid klart å forhindre valg av folkevalgte som er ansett som kritiske til Israel. Israel - lobbyen var i stand til å vinne fram i det svarte kongress-distriktet til en farget kvinne, Cynthia McKinney, og forhindre gjenvalget av henne. Som admiral Tom Moorer sa: «Ingen amerikansk president kan stå imot Israel.» Han klarte ikke engang å få til en offentlig gransking av Israels dødelige angrep på USS Liberty i 1967. (Les om historien her. Oversetter).

Alle som kritiserer Israels politikk, selv på en vennlig måte, blir kalt antisemitt. I amerikansk politikk, media og universiteter er dette et dødelig slag. Du kan likså godt bli truffet av en «hellfire»-rakett.

(Oversatt til norsk av Knut Lindtner)