Tilbake til forsida

 

 

Det mest fantastiske er at dette fortsatt
selges som miljøpolitikk, med hele den
statsfinansierte "miljøbevegelsen" på laget.

 

 

Svensk etanolgalskap


Tre småkommuner er svindlet for hundrevis av millioner skattekroner via det tidligere private etanolselskapet SEKAB. (Foto: SEKAB)

 

Av Jan Herdal
Publisert 28. august 2014

I Sverige fins det fortsatt rester av hva som før i tida var kjent som kritisk journalistikk (konspirasjonsteori i nytale), det vil si at mediene går offentlige og private makthavere kritisk etter i sømmene. SVT har en programpost som heter Uppdrag Granskning, med underpost Kommungranskarna.

Kommungranskarne har nå sett kritisk på den svenske såkalte etanolsatsingen, knyttet til det tidligere private selskapet SEKAB (Svensk etanolkemi AB) og tre små Norrlandskommuner, med Örnsköldsvik i sentrum. Resultatet er ikke pent. Ingredienser: Hundrevis av millioner kommunale skattekroner kastet ut gjennom vinduet, med spor til skatteparadis, flotte biler og kommunalt eide fiaskoselskaper i Afrika.

Spesielt interesserte kan lese mer om svensk kommuneøkonomi, Örnsköldsvik inkludert, her. Kommunen har en gjeld pr. innbygger på 120 000 svenske kroner, tilsvarende nesten en halv million for en familie på fire.

SVT-programmet anbefales. Se det her. Studer særlig den avgående sosialdemokratiske ordførerens reaksjon når hun konfronteres med sine direkte løgner. Men heller ikke granskeren ser ut til helt å fatte at etanol er keiserens nye klær. Som alle bløffprosjekt kan det bare overleve ved hjelp av politiske løgner, korrupsjon, og offentlige penger.

Til tross for daværende statsminister Göran Perssons haussing av etanol som framtidas bildrivstoff, viste det seg selvsagt ganske snart at det var umulig å utvinne etanol av svensk skog på lønnsom måte. Etanol er dobbelt så dyrt som annet bildrivstoff, og 3-4 ganger så dyrt som tradisjonelt flydrivstoff. Galskapen kunne og burde ha stoppet der.

Istedet greier daværende SEKAB-sjef Per Carstedt, lokalt kjent som Etanol-Jesus, å få med seg praktisk talt alt som kan krype og gå av lettlurte og kunnskapsløse lokalpolikere og tre kommunale energiselskap på i flere omganger å skyte inn flere hundre millioner skattekroner på bløffselskap i Tanzania, Mosambique, Ungarn og Polen. Ingen private midler ble tilført SEKAB.

Den tidligere bilselgeren Carstedt tok i flere år ut en lønn på 200 000 svenske kroner i måneden, reiste rundt i verden, bodde på luksushotell og leverte drøye reiseregninger, samtidig som han fikk bastante pensjonsbeløp overført til et skatteparadis. Etter at han var sluttet i SEKAB, fikk han ut en halv million kroner i konsulenthonorar for å selge Afrika-selskapene til seg sjøl for 400 kroner. Selskapene har aldri gitt gevinst. Nåværende SEKAB-ledelse forsøker forsatt å selge selskapene i Ungarn og Polen, uten resultat. Osv. Osv.

Hele etanolsirkuset er basert på to grunnleggende falske forestillinger som fortsatt dominerer det politiske miljøet: At etanol er netto primærenergi, og at etanol er "grønt" og "miljøvennlig". Kommunens kommentarer til SVT-programmet er et godt eksempel på at begge disse illusjonene fortsatt lever i beste velgående i det politiske etablissementet.

Etanol er ikke energi, det er en energibærer, og som sådan en energityv. For å framstille en viss energimengde i form av etanol, går det med minium 10-20 prosent mer av en annen type energi, alt etter effektiviteten i prosessen. I Sverige består denne primærenergien av vannkraft eller atomkraft, i Norge av vannkraft. Mange steder ellers i verden vil den bestå av kullkraft.

Prosessen kan aldri gi netto energioverskudd. Det er fysisk umulig.

Verden mangler ikke energibærere. Den mangler netto primærenergi. Derfor er etanol riktig svar på feil spørsmål, eller feil svar på riktig spørsmål. I motsetning til etanol er f. eks. olje primærenergi, som til tross for stadig økende utvinnings- og prosesskostnader fortsatt gir en positiv, netto energiavkastning (EROI/ENROI) på 70-80 prosent.

Om du brenner et tre, eller hvilken som helst annen biomasse, enten i form av ved eller omdannet til f. eks. etanol ved hjelp av en energikrevende og miljøbelastende industriprosess, frigjøres CO2 til atmosfæren akkurat som når du brenner olje. La treet stå, og det lagrer CO2. Punktum. Alle andre former for regnestykker på dette området faller inn under begrepet politisk kjemi, som har et like fleksibelt forhold til realitetene som en middels finansakrobat.

Etanol er ikke bare dyrt. Det har ca. 30 pst. lavere energiinnhold enn bensin, og ca. 50 pst. lavere energiinnhold enn diesel pr. volumenhet, med tilsvarende mindre rekkevidde pr. tank. Erfaringer fra Sverige viser også at det er skadelig for bilene. Brukt i fly vil den økte vekta utradere alt som har vært av energieffektivisering i luftfarten de seinere åra.

Vekkelsen er over. I Sverige er salget av E85 en fiasko, noe som også erkjennes av misjonærene. Folket har gjort sitt frie valg. Den politiske tvangsinnblandingen av etanol i vanlig bensin, parret med avgiftssubsidier, gjenstår. Det vil den gjøre så lenge maktmonopolets kvelende konsensus består, eventuelt til hele samfunnsøkonomien er kjørt i grøfta.

Det mest fantastiske er at dette fortsatt selges som miljøpolitikk, med hele røkla av statsfinansiert "miljøbevegelse" på laget. Det er som å krige for freden. Vi kan vel få jorda til å bli flat også, dere, bare vi får pengene, mediene, politikerne og PR-byråene med oss?