Tilbake til forsida

 

 

USAs skiferolje er dette tiårets
boble, og Saudi-Arabias priskrig
kan utløse et nytt 2008.

 

Saudi-Arabias oljekrig


Sjeikene har ikke tapt noen oljekrig. De er tvert om godt i gang med å vinne den. Taperen er først og fremst USA.

 

 

Av Jan Herdal
Publisert 23. april 2015

Saudi-Arabia satte ny produksjonsrekord i mars. Regimet vil holde oljeprisen lav så lenge som mulig, for å knekke ulønnsom produksjon av typen amerikansk oljeskifer. Alle som kan lese kan se at de er godt på veg til å lykkes.

Saudi-Arabia fører ikke bare en bombekrig mot sitt naboland Jemen. Landet fører også en oljepriskrig som rammer alle produsenter, som f. eks. Norge og Russland, men noen er langt verre ute enn andre.

Før jul mente USAs energidepartement at antallet aktive borerigger ville synke med 25 prosent ut over våren, og ta seg opp igjen i andre halvår. Pr. dato er antallet nesten halvert, og det fortsetter å synke med 15-20 prosent på månedsbasis. I Canadas tjæresand er det enda verre. I Saudi-Arabia går riggtallet rett til værs.

Arthur Bermann er en markedsfundamentalistisk amerikansk oljeanalytiker, men han har gjentatte ganger lagt fram mer treffsikre analyser enn andre. Her peker han på at Saudi-Arabias virkelige oljepriskrig er rettet mot investeringsbankene, idiotpengene de dirigerte inn i skiferfelta, og ikke minst nullrentepolitikken som har gjort dette mulig.

Hele Bermans artikkel er herved anbefalt.

En virksomhet som ikke tjener penger kan ikke betale renter, men for frackingen som har gjort det mulig å tyne olje ut av tette bergarter, er det langt verre. Den er avhengig av løpende subsidier i form av stadig nye lån. Berman: Skiferoljen har vært preget av kronisk negativ kontantstrøm og økende gjeld.

Det er ikke trollmannen Merlin som har skaffet disse pengene. Lykkes Saudi-Arabia med priskrigen, vil det ramme et korrupt finanssystem, og dermed har vi 2008 om igjen. Skiferoljen er dette tiårets boble. Sentralbanksjefen i USA sine trusler om økt rente er foreløpig bare preik. Hun tør ikke. Det kan utløse det store skredet.

Som Berman skriver, er Saudi-Arabias mål å gjenreise balansen i tilbud og etterspørsel og oppnå langsiktig prisstabilitet. Det vil si å danke ut dyr overproduksjon, i hovedsak USAs skiferolje, Canadas tjæresand og oljeproduksjon fra ultrastore havdyp, bl.a. utenfor Brasil.

Prisstabilitet foreløpig på et lavt nivå, men ikke lenger enn nødvendig. Det har lenge vært hevdet at Saudi-Arabia trenger minst 100 dollar fatet for å underbygge statsbudsjettet og sikre seg mot sosial uro. De vil tilbake dit, men det kan bare skje over en del oljelik.

De fleste befinner seg i USA.