Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Richard Nixon revisited.
Løftet om energiuavhengighet
vil også Donald Trump måtte ete i seg.

 

 

Det blir med håpetDet går feil veg igjen, og verken Trump eller noen andre kan gjøre noe med det.

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
11. november 2016

 

Trump er ikke aleine, om det kan være noen trøst. Det begynte med Richard Nixon etter den arabiske oljeboikotten av vesten tidlig på 1970-tallet, og fortsatte stort sett med hele rekka etter han. En periode gikk det rett veg. Nå har det snudd igjen, og verken Trump eller noen andre kan gjøre noe med det.

Som presidentkandidater flest, vil også Donald Trump måtte ete i seg igjen en rekke valgløfter. En av gjengangerne er løftet om å gjøre USA energiuavhengig.

Da OPEC stanset oljeleveransene til vesten på grunn av USAs støtte til Israels Yom Kippur-krig i 1973, økte oljeprisen fra 3 til 12 dollar fatet, og enda mer i USA. Det kan høres latterlig ut i dag, men det var altså snakk om en firedobling av prisen over natta, og et veritabelt sjokk. Bensinen ble rasjonert. I Norge anbefalte handelsminister Jens Evensen lusekofte innendørs.

President Richard Nixons Project Independence.

Det kom noe nyttig ut av det, som konvertering av kraftverk fra olje til kull, og noe mer kollektivtrafikk. Ellers, nevnt som kuriositet - Nixon ville ha 1000 atomkraftverk i landet innen år 2000. USA har i dag 99 operative atomreaktorer som leverer snaut 20 pst. av landets strøm (2015).

Men USAs avhengighet av oljeimport fortsatte å øke, fra 36 prosent i 1974 til nesten 50 pst. i 1979. Da kom neste sjokk, med den islamske maktovertakelsen i Iran. Oljeleveransene sank med bare 4 prosent på verdensbasis, men den psykologiske reaksjonen var sterk, og oljeprisen økte til den gangen uhørte 39 dollar/fat.

Det gikk fra vondt til verre, da USA pusset den da allierte Saddam Hussein på Iran som hevn, en grotesk krig som førte til flere millioner drepte, og der Saddam tok i bruk kjemiske våpen som han fikk ved hjelp av vestlig teknologi. Krigen rammet også Iraks oljeproduksjon. Resultatet var resesjon i USA og andre vestlige land.

Oljeprisen stabiliserte seg først i midten av 1980-tallet, og fra da av sank den i 20 år. Presidentene Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton og Bush-ene hadde alle energiuavhengighet som snakkepunkt, mens importen økte jevnt og sikkert.

Det snudde først i 2008, da skyhøy oljepris og grenseløse kreditter satte fart i en ikke bærekraftig utvinning av skiferolje og -gass i USA. Det holdt til første halvår i år. Nå øker importandelen igjen, ifølge det amerikanske energidepartementets egne tall.

 

Følg oljekrisa på Facebook