Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Tyske folkelige

protester stoppet mange

vindkraftverk i 2018:

 

 

 

Motstand virker

(Creative Commons)

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert
30. januar 2019

  

Folkelig motstand virker. Installasjonen av landbasert vindkraft sank med 55 prosent til 2,5 GW i Tyskland i 2018. Bransjen klager over at en "stadig mer profesjonell" motstand i befolkningen er blitt et alvorlig hinder for nye prosjekter.

Hovedårsaken til nedgangen i fjor er at mange vindkraftprosjekter som vant auksjoner i 2017, ennå ikke har fått de nødvendige byggetillatelsene. Det skyldes en kraftig økning i protester og ankesaker.

- En tillatelse er ikke lenger juridisk bindende, fordi praktisk talt hvert eneste nytt prosjekt på land nå blir utfordret rettslig, sa den tyske vindkraftforeningens leder Wolfram Axthelm på foreningens årlige pressekonferanse nylig.

Axthelm la til at motstanden blir stadig mer profesjonell. Han viste til nasjonale motstandsgrupper som Vernunftkraft.de, og til spesialiserte jurister som tilbyr lokalbefolkningen rettslig hjelp, ofte for å verne dyrelivet. Axthelm innrømmet at landets vel 29 000 vindmøller er langt mer synlige enn vanlige kraftverk.

I takt med at vindturbinene er blitt stadig flere og større, har det oppstått en rekke borgerinitiativer de seinere årene som er bekymret for helseskader, dyreliv, naturødeleggelser og visuell forurensing. Allerede i 2017 registrerte nettstedet Windwahn.de 660 aktive folkelige protestinitiativ.

Antallet turbiner er tredoblet siden år 2000. Gjennomsnittshøyden er doblet til 130 meter. Hvis veksten fortsetter som i 2018, betyr det 900 nye turbiner årlig.

Det tyske industriforbundet VDMNA venter relativt svak aktivitet både i år og neste år, og at nye vindinstallasjoner vil synke under 2 GW i år. Samlet installert kapasitet i det tyske kraftnettet anslåes til 206 GW. Reell effekt av sol- og vindkraft er imidlertid svært lav. For vindkraftens del er den vanligvis anslått til ca. 30 prosent.

I Tyskland holdes det både regulære og såkalt spesielle vindkraftauksjoner. Totalt auksjonert kapasitet er ventet å bli på over 3,6 GW i år, 4,1 GW i 2020 og 4,2 GW i 2021. Det fins også kombinerte vind- og solauksjoner.

Så gjenstår det å se hvor mye av dette som blir realisert.