Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Laveste installasjon

av landbasert vindkraft på 18 år.

 

 

 

Tysk vindkraftkollaps


(Creative Commons)

 

Av Jan Herdal
Publisert
2. mai 2019

 

I Tyskland sank installasjonen av ny, landbasert vindkraft de tre første måneder i år til sitt laveste nivå siden år 2000, ifølge lobbygruppa FA Windenergie an Land. Det er Clean Energy Wire som melder dette.

FA Windenergie skriver at bare 41 nye vindturbiner med en samlet kapasitet på 134 MW (megawatt) ble satt i drift på land i årets første kvartal. Det er en reduksjon på nesten 90 prosent i forhold til gjennomsnittet samme periode de tre siste år: - Et absolutt bunnivå, legger de til.

Forsinket utdeling av byggelisenser til vinnerne av kraftauksjoner oppgis som en hovedårsak, samt protester på rekke og rad fra lokalbefolkningen mot nye vindkraftprosjekt.

En parlamentarisk arbeidsgruppe har fått i oppgave å finne metoder for å øke aksepten for vindkraft i befolkningen, men den kjørte seg nylig fast i spørsmålet om dagens minimumsavstand mellom turbiner og boligområder er akseptabel.

En annen lobbygruppe for energiindustrien, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, sier at veksten i fornybar kraft i Tyskland faller tilbake til nivåer fra den tid da energiomstillingen startet i landet, og at den ikke er i nærheten av å nå de såkalte "klimamålene".

Bundesverband Windenergie sier situasjonen er et resultat av politiske feilgrep. De hevder at 10 000 MW kan installeres raskt hvis det fires på lisenskravene.

Vindkraft utgjør hjørnesteinen i den såkalt grønne energiomstilingen i Tyskland. Likevel opplever produsentene et økende kostnadspress og en usikker framtid. Tidlig i april gikk produsenten Senvion konkurs med over 9 milliarder kroner i gjeld.

Ikke underlig at tyskerne ser seg om etter ekspansjonsmuligheter i andre land, og gjerne vil bygge ned norsk natur for å nå sine luftige og diskutable mål. De vil også bygge vindkraft i fjellene i Sveits, som de tyske myndighetene mener kan bidra til å "stabilisere den europeiske kraftforsyningen."

Til tross for at det er over 29 000 vindmøller i landet, dekker de bare 3,2 prosent av Tysklands totale energiforbruk.