Tilbake til forsida

 

 

Så seint som i august 2009
ble det  solgt over 800 000 biler
i Europa. De fem siste åra har bilsalget
i Europa falt med 18-20 prosent.

 

Hvilken oppgang?


ACEAs graf over europeisk bilsalg de siste 11 åra viser at august i år var markert svakeste måned med unntak for august i fjor. (Graf: ACEA)

 

Av Jan Herdal
Publisert 17. september 2014

Jeg tror vi kan regne med nye gladmeldinger i mediene i disse dager om bilsalgets nye seiersgang i Europa, basert på augusttallene fra bransjeorganisasjonen ACEA som er sloppet i dag. Alle vil nok være påpasselige med ikke å trykke grafen over, som følger med i rapporten.

Den viser at med unntak for 2013 er nyregistreringen av personbiler i Europa i august i år den laveste på 11 år. Salget på 669 000 biler er marginalt opp fra 655 000 i august i fjor, og det er markert lavere enn i august 2012.

Så seint som i august 2009 (mellom Aug/08 og Aug/10 i grafen, feilaktig angitt som Aug/11) ble det solgt over 800 000 biler i Europa. De fem siste åra har bilsalget i Europa i august følgelig fortsatt falt med 18-20 prosent. I toppåret 2007 ble det solgt ca. 920 000 biler i august, som var nesten 30 prosent mer enn i august i år.

Også fallende kurver vil som kjent fluktuere. I USA og Europa er privatbilismen over sin historiske topp og inne på en ruglete veg nedover. Det er i stor grad i disse delene av verden at massebilismen har vært et tilnærmet demokratisk fenomen, i den forstand at folk med vanlig lønnsinntekt har hatt råd til bil.

I de fleste land der bilismen vokser i dag, er biltettheten lav og bil er stort sett et fenomen for den rike delen av befolkninga. Det gjelder ikke minst Kina, der de kan selge 15 millioner biler årlig i mange år framover uten å komme i nærheten av USAs og Europas biltetthet i forhold til folketallet.

Forflytningen av bilsalget til nye områder på kloden indikerer forflytning av penger og makt, og er slik sett kanskje en form for rettferdighet. Men det sier ikke noe om klasseforhold og økonomisk fordeling i det enkelte land. Globalt sett blir bil i økende grad en dyr luksus for de få. Det vil vi også oppleve her til lands når oljeinntektene forsvinner.

Ja, hva sa jeg?