Tilbake til forsida

 

 

USAs ambassadør går langt i å
frakjenne Republikken Makedonia
dens eksistensberettigelse.

 

En studie i desinformasjon


Camp Bondsteel i Kosovo er USAs største militærbase i Europa. Den ligger noen få mil fra grensa til Makedonia og byen Kumanovo, et senter for albansk uro i Makedonia.

 

Av Jan Herdal
Publisert 13. mai 2015

På Camp Bondsteel ble det sist helg trolig skålt for nok en vellykket spesialoperasjon. USA er ikke ferdig med "remodelleringen" av Balkan. Igjen skal det skje med vold og terror, og igjen skal det gå utover Balkans negre, slaverne.

Slavere kan tenkes å ha en viss affinitet for Russland. Dermed er de pr. definisjon fiender og fritt vilt i Imperiets dystre, sosialdarwinistiske verden.

Republikken Makedonia er et resultat av Vestens tvangsoppløsning av Jugoslavia, der samme landområde var delrepublikk. Den utgjør den vestlige delen av den makedonske slette som strekker seg inn i Hellas og Bulgaria. Også et distrikt i Hellas heter Makedonia. Hellas anerkjenner ikke republikkens navn, og vil derfor ikke slippe den inn i Nato og EU.

Ca. en firedel av Makedonias befolkning anslås å være albanere. De er konsentrert til landets nordvestlige deler, ved grensa mot Albania og dagens Kosovo. Med USA, Nato og EU i ryggen ville terrororganisasjonen Kosovo Liberation Army tvinge til seg også deler av Makedonia, og startet en kortvarig såkalt "borgerkrig" i 2001.

Fredsavtalen gav generøse rettigheter til den albanske minoriteten, som har liten grunn til å klage over diskriminering i dagens Makedonia. Men USA er ikke fornøyd. Der Imperiet projiserer sin makt, blir det pr. definisjon splittelse, krig, uro og kaos, inntil Imperiet har den totale kontroll.

I helga gjennomførte makedonsk politi en antiterroroperasjon i Kumanovo ved grensa mot Kosovo mot en tungt bevæpna terrorgruppe under ledelse av kosovoalbanere med bakgrunn fra KLA. Åtte politfolk ble drept, og 37 skadet.

Serbia har forsterket sin grenseovervåkning mot Kosovo.

Sammenstøtet i Kumanovo er en kulminasjon av vedvarende etnisk uro i området. Seinest i april stormet en gruppe bevæpna eks-KLAere en makedonsk politipost ved grensa mot Kosovo og erklærte at de krevde en egen, albansk stat. De forlot området etter noen timer. Ingen ble skadd.

Nå oppstår det noe underlig i vestlige, inkludert norske, medier. Makedonia later ikke til å ha rett til å nedkjempe en bevislig importert, tungt bevæpna terroristgruppe. Nei, det er politiet som "går til angrep". Lokalbefolkningen skal angivelig lure på hvorfor dette "skjer nå". Det henvises til politisk uro og manglende tillit til landets politikere, og "nå må vi finne ut hva som virkelig har skjedd" (generalklakkør Jens Stoltenberg).

VG trekker fram igjen slaverhateren Svein Mønnesland fra møllposen.

 


Terrorangrep i Makedonia? Umulig. De må ha funnet på det sjøl. (VG 11. mai 2015)

 

Norske medier er et desinformasjonsapparat som bare kan eksistere ved hjelp av tvangslisens og stadig økende statstøtte, etter som lesere og seere forsvinner. Økt statsstøtte gjennomføres systematisk, tverrpolitisk og uavhengig av regjeringssammensetning.

Faktum er at regjeringen til den demokratisk valgte statsministeren Nikola Gruevski har kjempet mot en fargerevolusjon siden årsskiftet. Fargerevolusjonens frontfigur, opposisjonsleder Zoran Zajev, ble arrestert og i slutten av januar anklaget for konspirasjon med fremmed makt med sikte på å gjennomføre et statskupp.

Zajev ble i 2013 leder for det såkalte "sentrumvenstre" sosialdemokratiske partiet, som i realiteten har utviklet seg til et nyliberalistisk ytrehøyre-parti for landets overklasse. Partiet fikk 25 prosent av stemmene ved siste valg og er største opposisjonsparti. Legg merke til at vestlig presse fortsatt framstiller Zajev som venstreorientert. Reinspikka løgn.

De albanske partiene i Makedonia støtter ikke Zajev, de fortrekker en demokratisk prosess. Zajevs kampanje har derfor tatt sikte på å kultivere og utnytte ungdommelig misnøye og slik skape illusjon av en folkelig oppslutning som er stor nok til å tiltrekke seg vestlig støtte. Taktikken virker kjent.

CIA har stjålet hele overvåkingsdatabasen til det lille landet, og lar Zajev offentliggjøre nøye utvalgte deler for å holde "skandalen" varm, med sikte på regimeendring. Den store overvåkeren "avslører" den lille. Det får konsekvenser bare for den lille. Makedonia hart nok ikke et mer omfattende overvåkingsapparat enn hva andre land har, og ikke blir det mindre med Zajev i statsministerstolen.

Statsminister Gruevski hevder at Zajev i flere personlige møter har forlangt at Gruevski går av og overlater statsministerposten til Zajev, en post som Zajev tapte kampen om i et fritt valg i 2014. Også dette virker kjent. Demokrati er bare interessant når USA vinner. Taperen Zajev har boikottet parlamentet siden valget under påstander om valgfusk. Hans arroganse viser at han har en verdensmakt i ryggen.

Og USA?

Jo, her kommer da en liten pølserosin som så og si samler puslespillbitene og klarer tanken. Ifølge Sputnik News sådde den nyutnevnte amerikanske ambassadøren til Makedonia, Jess Lippincott Baily, storm da han ved ankomst i fjor høst erklærte at det i Makedonia ikke fins noe makedonsk folk, bare en slavisk majoritet og en albansk minoritet.

Dette er en amerikansk programerklæring. Det er å gå langt i å frakjenne staten Makedonia dens eksistensberettigelse. Det er som om USAs ambassdør i Oslo skulle si at nordmenn ikke fins. Uten nordmenn, intet behov for en norsk statsdannelse.

Baily ble spådd en kortvarig framtid i Makedonia. Han er der fortsatt. Hvorfor skulle han ikke det? Slike uttalelser kommer ikke tilfeldig. Bailey uttaler seg som Imperiets representant, ikke som privatperson.