Tilbake til forsida

 

 

3000 av USAs "moderate"
terrorister har nylig konvertert
til IS i Syria, med våpen,
penger og det hele.

 

Hvitvasking av terror


USA trener opp og væpner tusener av nye terrorister i Syria.

 

Av Tony Cartalucci
Publisert på oljekrisa.no 16. januar 2015

Ifølge rapporter i vestlige mediers periferi, har omkring 3 000 såkalte "moderate opprørere" i "Den frie syriske hær" desertert til Den islamske stat (IS). Det er ikke første gangen dette skjer, men det er ett av de største tilfellene.

Disse 3 000 terroristene tar med seg våpen, penger, utstyr og trening de har fått fra Saudi-Arabia, Quatar, USA, Britannia, og kanskje det mest ironiske etter terrorangrepet i Paris - Frankrike. IS og Al Qaidas rekker suppleres ved hjelp av dette nettverket av "terrorhvitvasking" som bare fortsetter å vokse.

Konspirasjonen ble første avslørt av Pulitzer-vinner Seymour B. Hersh i en artikkel i 2007, som viste at USA og landets regionale allierte ville bruke Al Qaida og andre ekstremistgrupper til å føre en stedfortrederkrig mot Iran, Syria og Hezbollah i Libanon. Denne sammensvergelsen er i dag klart manifestert i IS.

En falsk amerikansk militærkampanje mot IS som i hovedsak angriper Syrias oljeinfrastruktur berører ikke IS, som er tungt etablert i Nato-landet Tyrkia. I tillegg ser vi altså at strømmer av penger, våpen og utstyr finner vegen til Al Qaida og IS gjennom migrering av såkalte “moderate” som slutter seg til dem.

Før denne siste deserteringen i brigadeformat har flere andre «moderate opprørere», bevæpnet av USA i særdeleshet, erklært lojalitet til Al Qaida. Det mest kjente eksemplet er Harakat Hazm som, etter å ha blitt utstyrt med TOW antitank-raketter av USA, åpent sluttet seg til Al Qaidas syriske avdeling Al Nusra, som er terrorlistet av USA.

Al Nusra brukte TOW-rakettene under et felttog i Idlib-provinsen. En artikkel i Daily Beast i september viser at Harakat Hazm tidlig var alliert med Al Quaida, men i vestlig presse het de at de hadde ”overgitt” seg. Harakat Hazm “kapitulasjon” var bare en naturlig sluttstrek på en allianse under utvikling.

På denne bakgrunnen av deserteringer og våpenoverføring til IS og Al Qaida, skulle en kanskje tro at det siste USA ville gjøre var å finansiere, bevæpne, trene og slippe løs en ny hæravdeling av brigadestørrelse inne i Syria. Men dette er nettopp hva USA planlegger å gjøre.

I en artikkel skriver Stars and Stripes at det er oppnådd enighet om at USA skal trene syriske opprørere i Tyrkia, og at dette bør tilføre «Den frie syriske hær» 5 000 nye medlemmer innen ett år. Det rapporteres også at Saudi-Arabia vil huse og trene slike «moderate opprørere».

Les mer om temaet her.

Disse “moderate” blir ikke “nedkjempet” av IS og Al Qaida, de går over til dem, og tar med seg pengene og våpna. Også de nye amerikanske «moderate» vil uunngåelig ende opp under IS og Al Qaidas faner. Terrorismen fortsetter i Syria, ikke på grunn av at IS har kontroll over oljefelta eller tjener penger på gisler, men fordi USA og dets allierte fortsetter å forsyne den med tusenvis av nye terrorister, penger, våpen og annet utstyr og støtte.

Når disse terroristene filtreres tilbake til Europa og USA, vil de samme interessene som bevisst har skapt masseterroren i Syria vri sine hender og forlange at også det lille som er igjen av sivilisasjon hjemme blir fjernet som et «forsvar mot terror».

(Oversatt, forkortet og bearbeidet av oljekrisa.no. Tony Cartalucci er basert I Bangkok, og skriver spesielt for onlinemagasinet New Eastern Outlook. Original artikkel på engelsk her.)