Tilbake til forsida

 

 

Spekulative fluktuasjoner er
uvesentlige. Det er oljemangelen
som tar grep om verden.

 

Duket for prisrally?


 Flat tango: Denne artikkelen handler om contango, som ikke er fullt så spennenede, men viktigere for økonomien.

 

Av Jan Herdal
Publisert 22. desember 2014

Verden mangler olje. Prisen kan ikke holdes lav veldig lenge. Tips: Spekulantene kan allerede være i rusegropa for et prisrally. Etter hvert blir prisen igjen så høy at den svir økonomisk, men likevel ikke høy nok til å holde produksjonen på dagens nivå. Det er oljekrisa i kortform.

En amerikansk "ekspert" forteller Dagsrevyen at oljeprisen blir lav til 2018. Hvorfor ikke til 23. mars 2023 kl. 23.23? Det er lettere å holde styr på syklusene i et loppesirkus enn i dagens kasinokapitalisme. Det bør vi alle innrømme.

Oljehandel er kompliserte saker, men det er nå år siden oljeomsetningen var i det som spekulantene (i dag ifølge tidsånden stort sett høflig omdøpt til aktører eller tradere) kaller contango. Det har betydning for oljeflyten i spekulantleddet.

Contango er når antatt framtidig oljepris er høyere enn dagspris. Da holder de igjen oljen, for å tjene mer seinere. Når det ikke er tilfelle, stimuleres de til å selge unna, slik at mer olje når fram til forbrukerne. Det har vært situasjonen lenge nå, og det har medvirket til et "overskudd" mot forbrukerleddet.

Det er lett og medievennlig å si at Saudi-Arabia skrur opp kranene. Fakta viser at det ikke er tilfelle. Landets oljeproduksjon er ganske stabil. Det er USA som skrur opp produksjonen ved hjelp av lånefinansiert fracking. Den spekulative delen av oljevirksomheten ligger for øvrig mer i omsetnings- enn i produksjonsleddet - og som Saudiarabia for så vidt kontrollerer en del av.


Brent, historisk prisutvikling.

Litt historikk:

Etter kriseutbruddet i 2008 stupte oljeprisen kontant fra en toppnotering på over 140 dollar sommeren 2008 til en bunnrekord på under 40 dollar fatet ved utgangen av året. Stipulert contangogevinst var på det største over 23 dollar fatet. Resultatet lot ikke vente på seg. Våren 2009 var et sted mellom 100 og 120 millioner fat råolje kortsiktig lagret på kjøl. Det var historisk rekord. Det tilsvarte 1-2 dagers globalt forbruk av råolje. Det indikerer det spekulative potensialet.

Situasjonen endret seg. Dagsprisen steg raskt, og contango falt til 4-6 dollar fatet i løpet av noen måneder. Da var lagringen ikke lenger lønnsom, og ved utgangen av august 2009 var de flytende lagrene allerede halvert til 50-60 mill. fat. Men NB: oljeprisen fortsatte likevel å stige. Raskt. Allerede i mai 2009 var Brent-prisen doblet til 70 dollar, ved årsskiftet passerte den 80 dollar, og ett år seinere krøp den opp mot 100 dollar fatet.

Det bør tilføyes at et prisrally ikke vil redde norsk oljevirksomhet, men det vil styrke krona på kort sikt.

Det antas at det pr. dato er 25-30 mill. fat i flytende lagre i verden. Det er altså ikke mye å hente ut her. Tvert om.

På grunn av sterkt prisfall i høst, har oljeprisen igjen vist tegn til å gå over i contango de siste ukene. Den må opp i minst 8-10 dollar før det begynner å bli fart i den spekulative lagringen. Da vil mindre olje nå fram til raffinerier og forbrukere. Det stimulerer prisen. Dermed forsvinner contango - og vi er i gang i gjen. Spørsmålet er hvor mye dagens lave oljepris stimulerer etterspørselen.

Oljeforsyning er flyt i alle ledd. Det kan skapes flom i en del av et flytdiagram ved å tappe ned en annen del. Det er logistikklære på grunnplanet. Oljetankere i frakt kan også instrueres til å bruke f. eks. fem uker fra eksport- til importhavn, i stedet for to. Da er de et kortsiktig oljelager.

Etter min mening er disse spekulative fluktuasjonene uansett av underordna betydning. Det er oljemangelen som tar grep om verden. OECD-sfæren greier ikke lenger å skaffe mange nok oljefat til å fyre opp under økonomisk vekst. Den vegen er stengt. Dette handler ikke primært om privatbilisme, men om mat. Olje og gass pøser 10 kalorier inn i landbruket for hver kalori vi får ut i spiselig form.

Så hva gjør vi med det? Det burde være spørsmålet.