Ansvarlig
K
ontakt
Bidrag til debatten

ASPO International
 Australia
 Canada
 
Tyskland
 USA

Beginners Guide
Beyond Peak Oil
Cost of energy
Dansk Peak Oil-debatt
Earth Policy Institute
Energy Bulletin

Energy Watch Group
Global Research
Life After

NPG - Albert Bartlett
ODAC
Oil Crash
Oil Crisis
Oljepris.se
Peak Generation

Peak Oil

Post Carbon Institute
Post Carbon Living
PowerSwitch
The Oil Drum

API
Bloomberg energi USA 
Energy EU
IEA
OPEC
USA - offisiell statistikk
WTRG

dn.no energi
Energikrise.no
Kveldssong
Oilinfo
Oljedirektorate
t

 Tilbake til forsida

 

Gamle oljefelt driver verden

 

 

 

Av Jan Herdal
Publisert 14. desember 2011

 

Noen bilder sier mer enn andre. Grafen over, som er hentet fra årets utgave
av den amerikanske oljegiganten ExxonMobils The Outlook for energy, viser at
75 prosent av den oljen som pumpes i verden i dag ble oppdaget på 1970-tallet eller før, med andre ord for 31 år siden eller mer.

100 års økning i oljeproduksjonen er erstattet av et ruglete platå. Det fins ikke lenger olje til å drive fortsatt økonomisk vekst. Klokkekurver over oljeutvinning som har nådd dette stadiet er på vei over i fall.

Årlig vekst i verdens folketall er fortsatt ca. 70 millioner.

Over halvparten av dagens oljeproduksjon stammer fra oljefelt som ble oppdaget for 40 år siden eller mer. Felt som ble oppdaget før 1930 bidrar fortsatt med nesten like mye som de som ble oppdaget på 1990-tallet.

Videre kan vi konstatere at 1960-tallet var det klart beste tiåret for oljefunn, fulgt av 1950-tallet, 1940-tallet og deretter 1970-tallet. Siden 1960-tallet har oljefunnene avtatt gradvis og tilsynelatende irreversibelt.

Oljefunnenes gullalder befant seg omtrent i tidsspennet 1940 til 1980.

Det første tiåret av 2000-tallet vil øke en del, i og med at vi fortsatt bare skriver 2011, og langt fra alle felt som ble oppdaget i det tiåret ennå er satt i drift. På den andre sida vil det også inntre fallrater for de som ble satt i produksjon relativt tidlig i tiåret. Så vi kan nok allerede nå fastslå at dette kommer til å bli det dårligste tiåret siden starten av 1900-tallet.

Det burde ikke være vanskelig å trekke konklusjoner av denne grafen.

Her et eksempel på relevansen i den korporative medieindustriens kriseoppfatning. Som om en traktat eller en "krisepakke" fra eller til skulle bety en dritt i fattigkommisjonen. De kan like gjerne snakke om været, og det gjør de da også.

I Narvik tømmer bystyret næringsfondet for å opprettholde døgnvakt på byens brannstasjon, samtidig som den norske énprosenten bruker statskassa til å more seg på Sørpolen. Underlig at ikke krompen er med, for å spre ekstra ærefrykt bak tv-kameraene. Det kunne kanskje oppstå rojale konflikter i forhold til en åpenbart adlet statsminister?