Tilbake til forsida

 

 

- Det vil være krona på verket i
Obamas karriere om han lykkes med
å slå USAs "skifermirakel" konkurs.
Tyler Durden, zerohedge

 

Kan utløse ny finanskrise


Statoil-rigg i Williston, Nord-Dakota. (Foto: Ole Jørgen Bratland, Statoil)

 

Av Jan Herdal
Publisert 29. november 2014

USAs skiferolje er verdens dyreste å utvinne, og har aldri tjent penger.
Den har vært drevet av grenseløse kreditter fra starten av. Oljeindustrien overtok praktisk talt stafettpinnen etter de råtne boliglåna som utløste "finanskrisa" i 2008. Den er den nye subprime med dagens oljepris.

Subprime i USAs boligsektor berørte Norge indirekte via finanssystemet. Som oljenasjon berører oljekrisa oss direkte. Allerede i 3. kvartal i år avskrev Statoil mislykka prosjekter i Nord-Amerika med 18 milliarder kroner. Og: Den beslutningen ble tatt lenge før høstens oljeprisfall.

TERRA-kommunene tapte bare noen hundre millioner, men svindelen fikk stor oppmerksomhet da den rammet velferds-Norge direkte.

Tyler Durden i zerohedge minner om at forrige gang Obama skulle "straffe" Russland, utløste det trippel-dipp resesjon i Europa. Russland ble ikke straffet i det hele tatt. Durden mener at USAs utenriksminister John Kerry under sitt besøk i Saudiarabia i september avtalte å dumpe oljeprisen for å knekke Putin.

I så fall er det et klart eksempel på sjølskudd fra en administrasjon som later til å bestå av idioter, og som i så måte bare overgås av de små, fjernstyrte robotene i storting og regjering her til lands.

I midten av november offentliggjorde Deutsche Bank en stresstest av energisektoren. Den er full av stammespråk, men bunnlinja er at ved en oljepris på 60 dollar har den gjeldsredne amerikanske skiferoljeindustrien potensiale til å utløse en ny "finanskrise" (les: ressurskrise) type 2008. Tradisjonen tro er sikkert også denne stresstesten for positiv.

Ting henger i hop mer enn hva en føydal, diktatorisk enprosent vil ha oss til å tro. Tillit betyr liv eller død for et finanssystem. I det siste er det kommet på bordet opplysninger om hvor nær land som Tyskland og Nederland var å droppe euroen da det stormet som verst for et par år siden. Planene var strengt hemmelige. Det må slike planer alltid være.

Sveitsernes folkeavstemning om den nasjonale gullbeholdningen har fått liten oppmerksomhet her til lands, og i den grad den er omtalt, polstres den for sikkerhets skyld med idiotkommentarer. Nordmenn tillates ikke å tvile på USA og dets finanssystem som systematisk brukes til å suge ut resten av verden.

Igjen avfeies et livsviktig nasjonalt spørsmål som en komisk ytre høyre-sak.

Uansett utfall er den sveitiske avstemningen uttrykk for en trend der flere nasjoner ønsker å sikre den nasjonale valutaen ved hjelp av en større gullbeholdning i egen nasjonalbank. Det land som hamstrer mest gull i verden er Kina, tett fulgt av Russland. Mens mange andre har store deler av sin gullbeholdning deponert hos vestlige stormakter, har både Russland og Kina nesten hele sin i innenlandsk varetekt.

I Norge sørger meningsmonopolet for at denne debatten ikke eksisterer. Hva gjør saueflokken i stedet? Omsetter gode oljepenger til luksuseiendom i London til noe av verdens høyeste kvadratmeterpriser. Norsk medieindustri har på sin side som hovedoppgave å desinformere og å holde befolkningen nede i uvitenhet.