Tilbake til forsida

 

 

Irland har i likhet med
mange andre EU-land bare
skjøvet problemene foran seg.

 

Gjeldsberga vokser


Global gjeld skyter i været: Prosenttall for utvalgte land til høyre inkluderer gjeld i finanssektoren. De er derfor noe høyere enn i oversikta under.

 

Av Jan Herdal
Publisert  8. februar 2015

Hvordan gikk det egentlig med gjeldsnedbetalingen? Det er kanskje ufint å minne om at EU forsatt holder seg med en stabilitetspakt som krever at medlemslandas offentlige gjeld ikke skal overstige 60 prosent av BNP. McKinsey ser på stoda i en fersk rapport.

Vi ser et system som nekter å innse at ressurs- og særlig energitilgangen ikke lenger tillater økonomisk vekst, og at monopolpenger ikke hjelper på dette grunnleggende problemet. De gigantiske gjeldsbergene vil bli stående som systemets siste monument.

De er uten dekning. De vil aldri bli betalt.  

Tallene i oversikta under omfatter offentlig gjeld, husholdsgjeld og gjeld i næringslivet unntatt finanssektoren. Kina er fortsatt bare nr. 22 på lista, men gjelda har økt relativt raskt de seinere åra. Dessuten er ganske mye gjeld stuet bort i et uformelt banksystem (skyggebanker).

På toppen troner Japan med ei gjeld på 400 prosent av BNP. Medvirkende har vært statsminister Abes pengetrykking (abeonomics) i håp om å få til økonomisk vekst. Resultat: En voldsom offentlig gjeldsoppbygging - null økonomisk vekst. Japan er på veg mot kollaps.

Irland har vi hørt lite om siden det økonomiske sammenbruddet rundt 2008. Her dukker landet opp som nr. 2 på lista med 390 prosent. Gjeldsoppbyggingen i Irland har vært mer likelig fordelt mellom offentlig og privat sektor enn i Japan.

Irland har i likhet med mange andre EU-land bare skjøvet problemene foran seg. Vi finner dem på rekke og rad i toppsjiktet på lista. Portugal: 358 prosent, Belgia 327 prosent, Nederland 325 prosent. Hm - 60 prosent? Hellas kommer faktisk først på femteplass i EU med 317 prosent, litt over Danmark. Offentlig gjeldsoppbygging dominerer bildet.

En dag imploderer bobla.

Legg merke til at det er de vestlige EU-medlemmene som ligger høyest på gjeldslista. Land som Slovakia, Polen, Tsjekkia og Romania kommer alle bedre ut enn Tyskland. Legg også merke til at hva gjeld angår, er ikke Norge med sine 244 prosent av BNP så mye av et unntaksland. Vi er litt mindre forgjeldet enn svenskene med 290 prosent og danskene med 302 prosent.

Russland, som nylig fikk sin økonomiske status nedgradert av vestlige ratingbyråer, finner vi først nede på 43. plass av 47 mulige med 65 prosent, i samme sjikt som Saudi-Arabia. Statistikken ble innhentet i midten av 2014, så Russlands ferske økonomiske problemer kommer vel til å endre noe på bildet.

Av 47 land på lista har bare 5 redusert sin totale gjeldsbelastning i perioden 2007-2014. Disse er: Israel, Egypt, Romania, Saudi-Arabia og Argentina.

Totalen i venstre kolonne omfatter offentlig gjeld, husholdsgjeld og gjeld i næringslivet unntatt finanssektoren. Helt til høyre en kolonne over endringer i finansiell gjeld i perioden. Denne delen av gjelda er av en eller annen grunn ikke tatt med i totalen.