Tilbake til forsida

 

 

Graver vi litt i materien, ser vi raskt
at IEAs spådommer mangler substans.
Det er propaganda, pent innpakket
av ett eller annet velbetalt PR-byrå.

 

En verden av løgner


For å sette spådomskunstene i perspektiv: Her er hva IEA "trodde" om utviklinga i oljeprisen i sin Medium Term Oil Report fra 2009. Faktisk dagspris pr. 19. juni er Brent 114 dollar og WTI 106 dollar.

 

Av Jan Herdal
Publisert 19. juni 2014

1. Nei, global oljeutvinning kommer ikke til å nå 105 mill. fat olje/døgn i 2019. 2. Nei, oljeproduksjonen i Nordsjøen kommer ikke til å være flat i fem år framover, og 3. Nei, Amerika er ikke blitt netto oljeeksportør i 2019.

Siden Det internasjonale energibyåret IEA ble opprettet etter oljekrisa i 1973, har det vært i lomma på USA, og basisoppgava har vært å snakke ned oljeprisen, særlig gjennom tilsynelatende saklig formulerte prognoser. OK, det er vanskelig å spå, men hvorfor går bommertene, som kan fylle bøker, alltid i samme retning?

I årets Medium Term Oil Report mener IEA at global oljeproduksjon (eller rettere: all liquids, inkludert våtgass, kondensat, biodrivstoff og fandens oldemor) vil nå 105 mill. fat/døgn i 2019. Javisst, det er beskjedent i forhold til 10 år gamle prognoser, men - når oljeproduksjonen bare økte med vel 5 mill. fat/døgn i perioden 2009-2013, hvorfor i all verden skal den øke med over det dobbelte, 12 millioner fat, i perioden 2015-2019? Tvert imot går alle rapporter ut på at oljeselskapene verden over har satt på bremsene. Kostnadene går til værs, produksjonen synker eller er flat.

Den globale utviklinga har også nådd Norge med full tyngde.

 


Eventyr på glanset papir: Blant premissene for IEAs økende globale oljeproduksjon er at Nordsjøen etter 14 års vedvarende fall skal flate ut, og til og med øke litt fram til 2017.

Det gjør den andre påstanden, om at oljeproduksjonen i Nordsjøen skal holde seg praktisk talt flat i perioden fram til 2019, enda mer merkelig. Hva bygger de på? Både på britisk og norsk side i Nordsjøen er det bare ett felt som er stort nok til å "gjøre en forskjell", og det er Johan Sverdrup. Det vil ikke være oppe i en produksjon av betydning før utpå 2020-tallet. Innen den tid vil svært mye av eksisterende norsk og britisk olje i produksjon være uttømt.

Norsk råoljeproduksjon har falt fra 115 til 85 mill. kubikkmeter/år i perioden 2009-2013. Siden årtusenskiftet er den mer enn halvert. Den britiske produksjonen har falt enda raskere. Hva tilsier at dette nå skal begynne å flate ut? Ingen fakta, ihvertfall. Vi står overfor en lett kamuflert politisk prognose med økonomisk fortegn.

Endelig fortsetter IEA, trolig etter direkte instruksjon fra USAs energidepartement, den håpløse hypingen av USAs skiferoljeutvinning. Ja, sammen med like fantastiske prognoser for et Brasil som for lengst har nådd veggen på sokkelen, og et Canada som er i ferd med å havne i ei hengemyr av tjæresand, skal Amerika som helhet bli netto råoljeeksportør i 2019!

Amerika skal ifølge IEA stå for det meste av veksten på 12 mill. fat/døgn i verdens oljeproduksjon de kommende 5 åra, og det meste skal kommer fra tight oil. OPEC skal bare øke med 2 mill. fat, det meste fra Irak. Der ser det vel heller ikke så lyst ut i øyeblikket.

USAs utvinning av tight oil, herunder skiferolje, har store likhetstrekk med et pyramidespill. Grunnet de høye fallratene, må det bores stadig flere brønner bare for å opprettholde produksjonen. Eksponentiell vekst møter ganske raskt veggen, på grunn av både ressursmessige og finansielle begrensninger. I USA har utvinningen av skifergass allerede stagnert. Oljeutvinninga vil følge etter.

Mens IEA priser landets framtidige muligheter på ultradypt vann på sokkelen, er faktum at Brasils netto oljeimport har økt siden 2010. Ifølge IEAs egne tall har Brasils væskeproduksjon falt fra en topp på 2,3 mill. fat/døgn våren 2012 til 2 mill. nå. Likevel mener IEA at produksjonen skal øke med 50 prosent på 4 år, til 3 mill. fat/døgn. Om så blir: Ifølge USAs energidepartement vil Brasils oljeforbruk passere 3 mill. fat/døgn allerede i år. Det er lite å se av eksportpotensiale her.

Canadas oljeproduksjon har økt, men netto eksport har økt langt mindre, fordi utvinning av tungolje og syntetisk olje fra tjæresand er svært ressurskrevende. Denne balansen (netto energiavkastning) kommer til å bli stadig verre, fordi ressursene blir stadig magrere. 35 millioner canadiere bruker like mye olje som 80 millioner tyskere. Hver canadier bruker langt mer olje enn hver amerikaner. Det er lite som tyder på at Canada kan fortsette å øke produksjonen fram til 2019, og enda mindre eksporten.

Graver vi litt i materien, ser vi raskt at IEAs spådommer mangler substans. Det er propaganda, pent innpakket av ett eller annet velbetalt PR-byrå. Lik det meste av offentlig "informasjon" i dagens kapitalistiske verden.