Tilbake til forsida

 

 

Handelen mellom Kina, Russland
og andre land skjer i økende grad i deres
egne nasjonale valutaer og ikke i dollar.
Denne utviklingen skjer meget fort nå.

 

Dollar under press


Gigaavtalen mellom Russland og Iran er enda et eksempel på ei utvikling som truer dollaren og USAs dominans i verden.

 

Av Knut Lindtner
Publisert 16. august 2014

Iran og Russland undertegnet den 6. august en avtale om russisk kjøp av opptil 500 000 fat iransk olje daglig, mot at Russland lever varer til iransk oljeindustri. Denne avtalen omgår vestlig boikott av Iran og er en direkte trussel mot USAs petrodollardominans i verdensøkonomien.

Denne kommer i tillegg til andre lignende avtaler, for eksempel gigantavtalen mellom Kina og Russland i vår. Avtalen med Iran har en størrelse på 20 milliarder dollar. Det viktigste ved den er at den er et ytterligere bidrag til å svekke dollarens dominans av verdensøkonomien.

Handelen mellom Kina, Russland og andre land skjer dessuten i økende grad i deres egne nasjonale valutaer og ikke i dollar. Denne utviklingen skjer meget fort nå.

Denne avtalen vil bidra til en økning av Irans oljeeksport vesentlig og dermed undergrave de vestlige sanksjonene mot Iran. For å forstå konflikten om Ukraina må dette sees som en vesentlig del av bakteppet til det som nå skjer.

Dette er en del av viktige endringer internasjonalt som underkommuniseres kraftig i våre medier.

F. eks. har BRICS-landene (Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika) inngått en intensjonsavtale om å etablere en ny internasjonal utviklingsbank i direkte konkurranse med verdensbanken som er dominert av USA. Den vil ikke ha denne samme kapital å disponere, men vil kunne gi andre lånevilkår enn verdensbanken. Den vil dermed kunne fungere både som et økonomisk og politisk alternativ til USA - dominansen.

De siste straffetiltakene mot Russland fra USA og EU ble utløst av nedskytingen av et malaysisk passasjerfly. Til tross for at undersøkelseskommisjonen ikke er ferdig med sitt arbeid og at det derfor fortsatt er uklart hvem som står bak handlingen, setter en altså inn en ny omdreining av kald-krig maskinen, i stor grad med utgangspunkt i denne tragedien. Stadig flere opplysninger tyder på at det kan ha vært et ukrainsk jagerfly som står bak nedskytingen, men dette kommer naturligvis ikke frem i våre medier.

Mye tyder på at det er en ny falsk-flagg episode vi nå står overfor, altså noe som iscenesettes for å starte en politikk som ellers ikke hadde vært mulig. Det er mange slike oppgjennom historien, f.eks. gass-angrepet i Syria nylig som det nå er klart at opprørerne stod bak. Katastrofen som USA har utløst over iraks folk er også igangsatt på en rein løgn om masseutryddelsesvåpen.

Det merkelige er at mediene går på løgnene fra den amerikanske administrasjonen gang på gang uten å lære noe som helst. At det helt unisont enda en gang svelges amerikanske påstander som ikke er underbygget i realiteter, forteller om en fullstendig ukritisk presse som fungerer som et mikrofonstativ for den mest aggressive militærmaskinen verden har sett.