Tilbake til forsida

 

 

- Ikke mobb
kameraten min.

 

En historisk reise


Den kinesiske fregatten Linyi av Jiangkai-klassen.

 

Av Jan Herdal
Publisert 9. mai 2015

Verdenshistorisk: Den 4. mai passert de to kinesiske fregattene Linyi og Weifang Bosporus. Det er første gang kinesiske krigsskip befinner seg i Svartehavet.

De klappet til kai i den russiske havnebyen Novorossisk, vis a vis Krim, der de deltok i 9. mai-paraden, i påvente av å slutte seg til den felles russisk-kinesiske flåteøvelsen i Middelhavet i midten av mai, også det den første i historien. Det kinesiske signalet til USA, Nato og EU er rimelig klart: - Ikke mobb kameraten min.

Middelhavet er ikke lenger Natos Mare Nostrum. Fri ferdsel gjelder på alle verdenshav, og nå er det flere aktører som kan benytte seg av den også militært. Når USA lanserer sin "asian pivot" er Kina i stand til å svare med f. eks. en egen "european pivot". Flere kan i dag om nødvendig sende sine krigsfartøy inn i fremmede farvann, slik USA har gjort i generasjoner.

Samtidig befinner Kinas president Xi Jinping seg i Moskva sammen med bl.a. Indias overhode og FNs generalsekretær for å feire 9. mai sammen med den stakkars "isolerte" (vestlig presse) Putin. Der benyttet han anledningen til i farten å undertegne noen nye millardavtaler, før han drar på turné gjennom Sentral-Asia for å fremme Silkevei-prosjektet på hjemturen, noe som passer Putin som fot i hose.

Putin ser på det stadig tettere russisk-kinesiske samarbeidet som en viktig stabiliserende faktor i internasjonal politikk, og det er vanskelig ikke å gi ham rett. Det er det eneste som kan redde verden fra det evige galehuset av terror og krig som USA står for, med sine mer eller mindre entusiastiske europeiske allierte på slep.

Det er blitt spekulert i om det kinesiske fregattbesøket også har et salgsaspekt. Moskva innser at en storkrig med USA og dets allierte er en reell fare. Russlands militære skipsverft går for høytrykk. All kapasitet er utnyttet. Å leie kinesiske fartøy, som i stor grad er bygget på russisk teknologi, kan være aktuelt.

Putin er invitert til Kinas egen feiring av frigjøringen, som er til høsten.