Tilbake til forsida

 

 

Historien viser at myter som
allmenngjøres og kollektiviseres lett
fører ut i hysteri og galskap. Reelle
løsninger er alltid faktabaserte.

 

Landhevingen fortsetter


Iskjerneprøver fra Grønland og Antarktis: Temperaturen i vikingtida økte like raskt som og langt mer enn i dag, og den var klart høyere enn i vår tid. De seinere åra viser temperaturen dessuten klare tegn til utflating.

 

Av Jan Herdal
Publisert
9. november

Noen ganger kommer klimapropagandister i skade for å uttrykke seg litt kjelkete, for å si det mildt. Helt riktig. Det var langt varmere i Skandinavia i vikingtida enn i dag, ja. Hva var galt med vikingene? Kan det ha vært fluesoppen? På Grønland dyrket de korn.

KrF-ere kan kanskje bruke kurva som et bevis på kristendommens gunstige nedkjøling av klimaet, og at tiltakende avkristning, bannskap, ekteskapsbrudd og sedløyse de seinere generasjoner er klare tegn på endetidens komme, denne gangen i form av en global klimakatastrofe.

Vi er alle tjent med å sette fakta foran fiksjon og hysteri.

Å stanse tre firedeler av verdens energiforbruk (kull, olje og gass) ville f. eks. sette Svartedauen i skyggen og langt overgå alle tenkelige klimautslag. Det ville være å kutte hodet av seg for å bli kvitt en forkjølelse. Derimot bør vi økonomisere med disse verdifulle ressursene, og bruke tida til planmessig å redusere verdens befolkning.

Grafen viser at lange klimaskifter skjer, at de har store konsekvenser, og at de ikke er menneskeskapte. Temperaturøkningen fra år 800 til ca. år 1050 var like rask og tre ganger så sterk som den vi hittil har opplevd i vår tid. Den påfølgende endringen var også langt sterkere enn i vår tid, men da i form av et raskt temperaturfall.

De norske bosetningene på Grønland døde ut omtrent da den lille istida ble innledet rundt år 1400. Noen hundre år før det hadde de dyrket korn, trolig i den varmeste tidsperioden rundt år 1000.

 

Denne flommarkøren ved Elverum viser at det fortsatt er langt opp til Storofsen, storflommen som i 1789 rammet Gudbrandsdalen og store deler av Østlandet ellers. På den tida bestod verden stort sett av bønder, fiskere, samlere og jegere. Den industrielle tidsalder var så vidt innledet i England, for seinere å spre seg til Tyskland og USA på 1800-tallet.

Men flom i dag gjør ofte langt mer skade på grunn av utbyggingen av sårbar infrastruktur. Mye infrastruktur er bygget på grunnlag av kortsiktige forestillinger om stabilitet som kan vise seg ikke å holde stikk.

Imens pågår landhevningen i Skandinavia og det nordlige Nord-Amerika slik den har gjort siden avslutningen av siste istid for 10 000 år siden, og det vil den fortsette med i flere tusen år, på grunn av landmassenes treghet. Iskalotten på den nordlige halvkula på inntil 3 kilometer var i Skandinavia tykkest i det som i dag er Bottenvika, derfor er landhevingen sterkest i det området. Hvor ble det forresten av alt dette vannet?

Her ser du en skisse av Finland og Bottenvika rett etter istida (dagens kystlinje og landgrenser i svart):

 

 

Endringene er påtakelige. Finland var bare halvparten så stort som i dag. F. eks. lå grunnen under dagens Åbo, en av landets største byer, ifølge finske forskere i vann så seint som år 2000 før vår tidsregning.

Da Harald Hårfagre fløy rundt og samlet Norge og i den forbindelsen tok seg tid til hastig å besøkte utkanten Vika, kunne han trolig fortøye langskipet sitt omtrent der Oslo rådhus nå ligger. Det er en kjent sak at store deler av bebyggelsen i Bjørvika ligger på gammel sjøbunn.

Netto årlig landhevning er i Bottenvika vel 8 mm i året. I Trysiltraktene er den ifølge Kartverket på ca. 6 mm, i Oslo og Trondheim 3 til 4 mm og i Bergen 0,6 mm pr. år. Bare i et lite område på Sørvestlandet er det en liten netto havnivåstigning. Kristiansand "synker" med ca. 0,3 mm i året ifølge Kartverkets tall.

Galdhøpiggen har med andre ord vokst med ca. 60 cm de siste hundre åra.

I hvor stor grad vil havnivåstigningen kunne overstige landhevningen i Norge i inneværende hundreår? Her er det stor usikkerhet. Ifølge en ny metode utviklet av Kartverket vil netto havnivå fortsatt synke noen centimeter i byer som Oslo og Trondheim, mens det vil stige noen centimeter i Stavanger, Bergen og Tromsø.

Forskerne understreker at også disse tallene er høyst usikre, men de er i det minste langt unna den skremselpropagandaen som har gjort enkelte politikere søkkrike, og en til formann i Arbeiderpartiet.

Svindel er og blir svindel, også når den er politisk korrekt.

NRK, som ikke greier å melde været for fire dager framover, har nå gitt seg propagandaen i vold, også på dette området, med et langtidsvarsel for 2050. Ligner veldig på utenriksdekningen, ikke minst når det gjelder Ukraina.

Jorda er et dynamisk system i stadig endring. Dette er ikke et forsøk på å bagatellisere ekstreme naturhendelser eller lange klimabølger. De fins, har konsekvenser og krever relevante tiltak, med vekt på relevante. De har i all tid vært så skremmende og ødeleggende for menneskene at en av dem danner grunnlaget for kristenhetens religiøse skapelsesberetning.

Historien viser at myter som allmenngjøres og kollektiviseres på denne måten raskt omgjøres til hersketeknikker som lett kan føre ut i hysteri og galskap. Å bygge nye religioner, som dagens "klimapolitikk", og å støpe nye gullkalver er ikke løsninger på noe som helst.

Reelle løsninger er alltid faktabaserte.