Tilbake til forsida

 

 

Få Krim-tartarer er fascister. Det er
noen ekstremister i Mejlis som er
USAs og NATOs allierte på Krim.

 

USA vil krige på Krim


Og disse skal skaffe terroristene: Mejlis-leder Refat Tsjubarov legger ikke skjul på hvilke krefter han representerer. Dette er Jens Stoltenbergs, USAs og Kiev-juntaens sentrale politiske allierte på Krim.

 

Av Jan Herdal
Publisert 12. oktober 2014

Russiske sikkerhetsanalytikere merket seg nok at Jens Stoltenberg under sitt besøk i Tyrkia snakket om tartarenes situasjon på Krim. USA brenner etter å starte stedfortrederkrig på halvøya, og NATO-Tyrkia er tiltenkt en sentral rolle, som i krigen mot Syria.

Jens er Washingtons løpegutt. Hva han sa om saken er ikke offentliggjort.

Det gjenstår å se om Tyrkias myndigheter vil utvise den samme bisarre, målbevisste viljen til å ødelegge sitt lands økonomi som Angela Merkel for tida gjør i Tyskland. CIA kuppet STASI-arkivene da muren falt, og har dessuten systematisk avlyttet den tyske kansleren. De har trolig litt av hvert på Merkel som kan porsjoneres ut til mikrofonstativene ved behov.

Tyrkia har hatt en betydelig økonomisk framgang i flere år, en framgang som står i kontrast til utviklinga i de fleste EU- og NATO-land. Den er i hovedsak russerdrevet. Samhandelen mellom de to landa har tatt 30-gangen siden 1999, og står nå i 200 mrd. kroner årlig.

Det har vært lite snakk om tyrkisk EU-medlemsskap den seinere tida. Kanskje er ikke tyrkerne lenger så ivrige etter å binde seg til et krise- og krigsfellesskap på nedtur?

Ikke bare får Tyrkia over 55 prosent av sin naturgass fra Russland. Russland er nå Tyrkias største eksportmarked etter Tyskland. Russlands matvareboikott av vestlige land har gitt tyrkiske matprodusenter stjerner i øynene. De regner med å nesten tredoble matvareeksporten til Russland fra 2013 til 2015. Da vil den nå 20 mrd. kroner.

Krimtartarene, som i dag utgjør ca. 12 pst. av Krims befolkning (siste folketelling 2001), har etniske bånd til Tyrkia. Krim ble erobret av tsar-Russland fra det ottomanske imperiet under Krim-krigen på 1850-tallet, da ottomanene fikk militær støtte fra Britannia og Frankrike. Det var en forferdelig krig, som kostet over 600 000 soldater livet. Hvis du googler stikkord som NATO, Turkey, Crimea, tartars får du opp en mengde interessant bakgrunnsinformasjon.

 


Parade av krimtartarene i bataljon Schuma, høsten 1942. Både Kiev-juntaen og deres allierte blant Krim-tartarene knytter direkte an til denne tradisjonen.

 

Under Den 2. verdenskrigen kjempet en hel del krimtartarer på tysk side. Femtekolonnevirksomheten førte til at folkegruppa i løpet av krigen ble deportert til andre deler av Sovjetunionen. Fra 1980-tallet av fikk de igjen anledning til å vende tilbake til hjemtraktene.

Det store flertallet av krimtartarene støtter eller i det minste godtar at halvøya med 90 pst. majoritet under folkeavstemningen i vår igjen har sluttet seg til Russland. Som for alle folkegrupper er de færreste fascister.

Et ekstremt mindretall har imidlertid funnet tilflukt i Mejlis, som har slått seg sammen med Kiev-juntaen og nå holder sine møter i Ukraina. Både nåværende Mejlis-leder Refat Tsjubarov og tidligere leder Mustafa Dsjemiljev er/var parlamentsmedlemmer i Ukraina for Julia Timosjenkos fascistoide Fedrelandsparti. De er trygt i lomma på USA via Kiev. Dsjemiljev har åpent oppfordret til NATO-invasjon av Krim.

Artikkelen i Foreign Policy demonstrer tydelig hvem USA mener er krimtartarenes rettmessige organ. Det er slike ekstreme mindretall USA ofte bruker for å legitimere sine stedfortrederkriger verden over.

Offisielt hevder Mejlis at de vil føre sin kamp med fredelige midler. Men litt lenger bak i kulissene mangler det ikke på trusler om voldsbruk, og de er allerede lenge blitt håpefullt markedsført av NATOs propagandaapparat.

I vår hacket russere eposter fra visepresident i Mejlis Omer Aslan Kirimli som klart viste at Høyre Sektor vil mobilisere tartarer til terrorvirksomhet på Krim. Andrei Tarasenko, en av lederne for Høyre Sektor på Krim bad samtidig om mer "jaktutstyr", hjelmer og køller. Krimtartarer og Høyre Sektor konvergerte i de voldelige Maidan-protestene som felte Janukovitsj.

En trussel på slutten av en artikkel i Washington Post fra 1. mars i år er heller ikke til å ta feil av: - Hvis Russland ikke bøyer av, og prøver å annektere og holde fast på Krim, vil det møte vedvarende og mobilisert opposisjon fra gruppa (tartarene). Russland har ikke "bøyd av".

Tyrkias økonomiske vekst har stagnert i det siste. Angående Krim gjør landet klokt i å nøye seg med diplomati. La oss håpe det var den beskjeden Washingtons løpegutt fikk med seg fra Ankara.