Tilbake til forsida

 

 

Påstanden om at prorussiske føderalister
registrerer jøder er avslørt som en
provokasjon. Verken NTB eller Aftenposten
har beklaget eller korrigert løgna.

 

I fullt propagandamodus


Mai 1945: Aftenposten, Norges sentrale naziorgan under krigen, hyller sin døde fører. Siden har avisa hyllet NATO, EU og nå den illegale fascistinfiserte kuppregjeringa i Kiev. (Faksimile fra NDLA, foto Scanpix)

 

Av Dave Lindorff
Publisert 25. april 2014

Washingtons løgner, propaganda og hykleri om Ukraina, lydig gjengitt i mediene, kunne ha vært til å le av. Men de ser ut til å ha som mål å forberede folk på økt konfrontasjon med Russland. Det kan lett tippe over i en direkte militær konflikt med fryktelige konsekvenser.

Det er 25 år siden Sovjetunionens sammenbrudd og slutten på nesten 50 år med kald krig og gjensidig garantert utslettelse (MAD) - da russiske og amerikanske soldater aldri sloss direkte mot hverandre. Det ville være mer enn tragisk om det skulle skje nå.

Om vi likevel skulle forsøke å lete fram tåpelighetene i situasjonen, er de lette å finne på Washingtons side.

La oss starte med visepresident Joe Biden, en fyr som det alltid har vært vanskelig å ta på alvor. Vi snakker om en politiker som måtte droppe sin presidentkampanje i 1988 etter å ha blitt tatt i å plagiere en kjent tale av den britiske Labour-lederen Neil Kinnock.

Likevel greidde Biden å overgå seg sjøl under sitt besøk til Ukraina nylig. Han ba Russland slutte å støtte de prorussiske føderalistene i det østlige Ukraina med ordene "Ingen nasjon bør true sine naboer ved å samle tropper langs grensa."

Det kommer fra visepresidenten i et land som ikke bare har hær, marine og flyvåpen samlet langs sin sørlige kyst som trussel mot sin nabo Cuba, men som faktisk har sin marine basert på cubansk territorium og som nekter å forlate Guantanamo til tross for at leieavtalen har gått ut for lenge siden. Og USA nøyer seg ikke med å true. Det handler. Et ferskt eksempel er den falske Twitter-operasjonen (Kolibri Tweet) rettet mot Cuba, som hadde som mål anonymt å organisere og skape kaos på øya.

Men Biden er ikke aleine.

USAs utenriksminister John Kerry fordømte Russland for å støtte innbyggerne på Krim sin rett til å tre ut av Ukraina, noe de gjorde gjennom en folkeavstemning der en stor majoritet valgte å slutte seg til Russland. Kerry kalte Russlands holdning, som ikke medførte vesentlig voldsbruk, en "utrolig aggresjonshandling" og la til at "i det 21. århundre oppfører du deg bare ikke på nittenhundretalls vis ved å invadere et annet land under fullstendig falske påskudd."

Dette blir sagt i fullt alvor av toppdiplomaten i et land som allerede i løpet av dette hundreårets første tiår har rukket å invadere to land, Irak og Afghanistan. Begge er ødelagt av omfattende bombing og anslagsvis en million mennesker er drept. Kerry er også klar over at USA rutinemessige sender fly og droner som bomber og dreper mennesker, ofte sivile, i land som Pakistan, Jemen og Somalia - land som USA ikke en gang er i krig med.

Endelig har vi en president, Barack Obama, som anklager Russland for "innblanding i Ukraina". Vi veit alle at under Obamas presidenttid har USA, via CIA og USAID, i årevis blandet seg inn i Ukraina. Det er brukt i alt 5 milliarder dollar (30 milliarder NOK) i støtte til de kreftene som nettopp har veltet landets valgte regjering.

På samme måte blander USA seg for tida aktivt inn i Venezuela for å få til et kupp mot landets valgte president. Ja, USA anser å ha en gudegitt rett å blande seg inn i ethvert land der det ikke liker regjeringa, eller der regjeringa viser den aller minste uvilje til å følge USAs linje.

USAs politikk og handlinger og de offisielle erklæringene som forsvarer dem er blitt så latterlige at du ikke veit om du skal le eller gråte når du hører disse motbydelige krigshisserne snakke. Dessverre blir de gjengitt, alvorlig og uten spørsmål, av spyttslikkende medier.

Ja, mediene går gjerne et steg videre. Ta New York Times, landets såkalt ledende avis. På mandag trykte den en førstesidesak av en av sine mest skamløse propagandister, Michael R. Gordon, assistert av kollega Andrew Kramer. Her ble det hevdet at bilder avisa hadde fått fatt i "beviste" at russiske spesialsoldater fotografert i Tsjetsjenia og Georia for mange år siden nå befant seg i Ukraina, der de utgav seg for å være prorussiske ukrainere.

Den samme Gordon har en særdeles tvilsom fortid i avisa. Sammen med Judith Miller kolporterte han i sin tid Bush/Cheneys løgner om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, USAs påskudd for å invadere landet. I 2004 måtte avisas redaktører offentlig refse de to for deres propagandistiske artikler. De ble ikke navngitt, men Miller ble tvunget til å gå fra avisa. Gordon fikk fortsette.

De uklarte bildene av kamuflasjekledde menn med skjegg kunne ha vært hvem som helst. De kunne ha vært russere som bor i Ukraina, eller russiske veteraner som har meldt seg som frivillige. Det burde kanskje ha vært nevnt i sammenhengen at USA allerede har leiesoldater, for det meste veteraner fra spesialavdelinger, i arbeid for den ukrainske "regjeringa" og som ganske sikkert står på lønningslista til et amerikansk myndighetsorgan.

Tirsdag tvinges så Times til å trykke, riktig nok diskret på side 9, en artikkel som tar avstand fra mandagens "eksklusive" førstesideoppslag, og innrømmer at "avsløringen" ikke holder mål. Bl.a. innrømmes det at ett av nøkkelbildene som hevdes å være tatt i Russland er tatt i Ukraina, det også. Frilansfotografen som hadde tatt bildet meldte seg, forklarte den rette sammenhengen og beklaget at USAs utenriksdepartement hadde brukt bildet uten hans tillatelse.

Fra Gordon/Kramer registreres ingen unnskyldning. Tvert om, i en tilbaketogsartikkel på onsdag kolporterer de uverifiserte påstander fra utenriksdepartementets talerør Jen Psaki om at det fins "betydelig klassifisert og uklassifisert informasjon som gir USA og dets vestlige allierte grunn til å anklage Russland for innblanding i det østlige Ukraina". Heller ikke har utenriksminister Kerry, som har brukt "fotobeviset", kommet med noen unnskyldning.

Heller ikke har Kerry eller Obama beklaget at de på grunnlag av noen dårlig forfalskede løpesedler har anklaget de prorussiske føderalistene for en naziaktig registrering av jøder. Dette er seinere avslørt som en provokasjon utført av ukrainske høyreekstremster som sannsynligvis står på USAs lønningsliste.

(Denne løgna er heller aldri beklaget eller korrigert av NTB eller Aftenposten. (Oversetters anmerkning))

Som sagt. Denne åpenbare svindelen og den klossete desinformasjonen ville ha vært til å le av, hvis det ikke var for at løgnerne i Washington og i redaksjonene rundt om prøver å forberede amerikanerne på militær inngripen i Ukraina, et land ved Russlands sørgrense. Russland er et land med et formidabelt land- og ubåtbasert atomvåpenarsenal på nivå med USAs.

USAs holdning i Ukraina er skremmende i sin absurditet, fordi Den store løgns taktikk fungerer. Folk tar den på alvor. Det kan føre oss ut i den ytterste katastrofen, en atomkrig mellom de to land som har evnen til å ødelegge hverandre og resten av verden i farten.

 

(Oversatt og litt forkortet av oljekrisa.no. Dave Lindorff
er grunnlegger av onlineaviskollektivet ThisCantBeHappening!)