Tilbake til forsida

 

 

Kort historietime om naivisme
og løgnaktig virkelighetsframstilling,
for den som kan og vil lese.

 

Fortidas frigjøringshelter


Daværende president Ronald Reagan mottar mujahedinledere i Det hvite hus:
- Hallo, gutter, det er jeg som betaler dere.

 

Av Jan Herdal
Publisert 16. desember 2014

I det dette skrives, er det registrert 130 drepte i et Taliban-angrep på en skole i Pakistan. Hvem bærer det egentlig ansvaret? Hvor finner vi de historiske røttene til denne galskapen?

Her er det bare å sitere ordrett fra Wikipedia:

"Operasjon Syklon var kodenavnet på CIAs program for å bevæpne og finansiere de afghanske mujahedin før og under den sovjetiske krigen i Afghanistan fra 1979 til 1989. Programmet favoriserte de militante islamistiske gruppene som var støttet av nabolandet Pakistan, framfor andre, mindre ideologiske afghanske motstandsgrupper som hadde bekjempet den marxistorienterte Demokratiske republikken Afghanistan før den sovjetiske intervensjonen.

Operasjon Syklon var en av de lengste og dyreste CIA-operasjonene noensinne. Finansieringen begynte med 20-30 mill. dollar på årsbasis i 1980 og steg til 630 mill. dollar på årsbasis i 1987. Finansieringen fortsatte etter 1989 da mujahedin kjempet mot styrkene til Mohammad Najibullah i den afghanske borgerkrigen (1989-1992)."

Sitat slutt.

Slik slapp ånden ut av flaska. CIA fostret og benyttet seg av den svarteste reaksjon og de grusomste metoder for å nå sine politiske mål. Her i Norge hadde denne politikken full støtte i hele det parlamentariske miljøet og av skiftende regjeringer.

Den viktigste frontorganisasjon for CIA-operasjonen her til lands var Afghanistankomiteen (NAC), som framstilte slakterne som frigjøringshelter, og så det som en stor seier at de fikk hele NATO-Norge med på å støtte dem under et silketynt humanitært slør. Sitat:

"Mujahedin - de hellige krigerne - kom til å dominere denne motstandskampen (mot den afghanske regjeringen). Det fantes også andre, sekulære grupper, men uten særlig internasjonal støtte...

Mange norske kommuner og fylkesting bevilget penger til NACs støttearbeid...

Hvert år kom afghanske motstandsledere og talspersoner til Norge, og Afghanistankomiteen arrangerte på 1980-tallet tre store internasjonale høringer i Oslo (1983, 1986 og 1989) der afghanske torturofre, frigitte politiske fanger, mujahedinledere, internasjonale eksperter, historikere, norske politikere og afghanistanaktivister fra mange land deltok...

Fra 1983/1984 mottok Afghanistankomiteen for første gang et betydelig bidrag fra Utenriksdepartementet, etter at virksomheten de første årene hadde vært basert på innsamlede midler. NORAD har frem til i dag vært NACs viktigste bidragsyter...

I 1985 mottok NAC 3,2 millioner fra TV-innsamlingen til støtte for Landsforeningen for norske ungdomsorganisasjoner (LNU), og i 1986 ble Afghanistankomiteen tildelt Operasjon Dagsverk (OD) sammen med organisasjonen Afghanistanhjelpen...

Tre ganger har norske skoleelever samlet inn penger til Afghanistan. En gang via innsamling til Det norske flyktningrådet (1981) og to ganger til Afghanistankomiteen (1986 og 1996)."

Sitater slutt.

Dette kan kanskje tjene som en kort historietime om naivisme og løgnaktig virkelighetsframstilling, for den som kan og vil lese. Her gikk det mye norske penger til groteske formål. Til de unge aktivistenes forsvar må det kunne sies at de sannsynligvis trodde på propagandaen, i det minste til å begynne med.

Slakterne gjorde det samme da som de gjør i dag, men nå altså mot "feil" personer. USA styrer store deler av verden som en rein mafiavirksomhet, og hele det norske parlamentariske politiske miljøet tilhører mafiagjengen. De veit hva de er med på. Men de slipper alltid unna med et "dette aaante jeg virkelig ikke".

Mer om temaet (på engelsk) her.