Tilbake til forsida

 

 

Nederlands gassproduksjon
sank med 20 prosent i 2014.

 

Nederland i fall


Nederlands gassproduksjon er på fallrepet. (Kilde: Statistics Netherlands)

 

Av Jan Herdal
Publisert 9. mai 2015  Oppdatert 10. mai 2015

Nederland er EUs største gassprodusent, og 3. største leverandør av gass til EU, etter Russland og Norge. Gassproduksjonen i Nederland har gått i markert fall, og USAs energidepartement anslår at landet er netto gassimportør i 2025.

Tall fra Statistics Netherlands viser at landets gassproduksjon i 2014 falt til 66,3 mrd. kubikkmeter. Norges handelsvolum var vel 108 mrd. kubikkmeter i 2014, Gazproms gassleveranser til EU i 2014 var vel 160 mrd. kubikkkmeter.

Nederlands produksjon er ned fra 81,5 mrd. kubikkmeter i 2013, eller med 20 prosent. Bortsett fra 1988, har ikke Nederland produsert mindre gass siden 1972.

Eksportvolumet i 2014 utgjorde 28 mrd. kubikkmeter, ned fra 38 mrd. kubikkmeter året før, eller med 25 prosent. Innenlandsk forbruk sank i 2014 med 6 prosent i forhold til året før, til 38 mrd. kubikkmeter - det laveste siden 1982.

Rull litt ned på denne sida, og du vil se at redusert gassforbruk i kraftsektoren langt på veg kompenseres med økt bruk av kull.

Energidepartementet har seinere annonsert nye kutt i gassproduksjonen. I desember ble produksjonsmålet i 2015 for landets og Europas største gassfelt, Schlochtern i Groeningen, kuttet fra 42,5 til 39,4 mrd. kubikkmeter.

I februar sa energiminister Henk Kamp ifølge Bloomberg at første halvårs produksjon fra Groeningen vil bli kuttet til under halvparten av dette. I juli vil myndighetene avgjøre om Groeningens produksjon i 2015 skal reduseres til 35 mrd. kubikkmeter. Dette aleine vil i så fall bety at Nederlands gassproduksjon faller med 12 prosent i forhold til 2014.

Utviklinga lover ikke spesielt godt for EUs energiuavhengighet.

Den beviselige jordskjelvaktiviteten som er knyttet til gassutvinningen oppgis som årsak til produksjonsfallet, men det er bare et påskudd. Den virkelige årsak er rovdrift. Ifølge USAs energidepartements landoversikt ser utviklinga i Nederlands gassreserver slik ut:


(Kilde: Departement of Energy/EIA)

De siste 8-10 har det stort sett gått bratt nedover. Imperialismen har en lei tendens til å sage over de greiner den sitter på. Så lenge Nederland var et sjølstendig land, førte de et fornuftig forvaltningsregime for sine gassressurser. Rovdrifta kom med EU.

EU gjør nøyaktig det samme på norsk sokkel, via sitt marionettregime i Oslo.