Tilbake til forsida

 

 

Om 10-15 år er EUs største
gassprodusent, Nederland,
netto gassimportør.

 

Nederland mot minus


Nederland, EUs største gassprodusent, blir nettoimportør om 10-15 år. (Kilde: EBN 2014)

 

Av Jan Herdal
Publisert 23. november 2014

Med vel 70 mrd. kubikkmeter i året er Nederland klart tredje største leverandør av naturgass til EU-området, etter Russland (ca. 160 mrd. kubikkmeter) og Norge (vel 100 mrd. kubikkmeter). Nå faller Nederlands gasseksport kraftig.

Ifølge Sia Partners falt produksjonen fra Europas største gassfelt, Schlochtern i Groeningen, med 28 prosent i første halvår 2014 i forhold til samme periode i 2013. Feltet står for vel halvparten av Nederlands gassutvinning.

Angivelig som følge av tiltakende protester mot økende jordskjelvaktivitet i Groeningen-området har myndighetene bestemt at feltets produksjon skal begrenses til 42,5 mrd. kubikkmeter i 2014 og 2015, og den skal ytterligere ned til 40 mrd. kubikkmeter i 2016.

Nederland vil fortsatt ha mer enn nok gass til eget forbruk, men det forventes et kraftig fall i gasseksporten til andre EU-land, som i første rekke går til Belgia, Tyskland og Frankrike. I øyeblikket gjør ikke dette så mye. På grunn av mildvær, økonomisk krise og kullboom i Tyskland er markedet vel forsynt med gass.

På litt lengre sikt er bildet et annet. Ifølge kurva er Nederland netto gassimportør allerede rundt 2025 ifølge det mest realistiske BAU-scenariet, eventuelt først i 2030 ifølge et "oppsidescenario" som bygger på et lyseblått håp om økt utvinning fra småfelt.

Det er med andre ord bare 10-15 år til EUs største gassprodusent er netto importør. UK er i bratt fall, og Norge er i beste fall flatt noen få år til. Eneste alternativ? Førjulsnøtt: Det begynner på G, er på sju bokstaver, og slutter på m.