Tilbake til forsida

 

 

Foreløpig har halvert
oljepris ført til beskjeden
vekst i etterspørselen.

 

Pris, forbruk og produksjon


Lav oljepris vil snart ramme produksjonen. 

 

Av Jan Herdal
Publisert 11. april 2015

Det skrives mye om fulle oljelagre i disse tider, men mindre om årsaken. Etter seks-sju måneder med praktisk talt halvert oljepris, viser en rask faktasjekk at det fortsatt er få tegn til en betydelig økning i forbruket.

For å ta USA først. Jeg har plukket ut tre måneder fra energidepartementets offisielle statistikk. Tallene omfatter egenproduksjon og netto import av råolje og raffinerte produkter (mill. fat/døgn).

                                  Mars-07:    Mars-14:    Mars-15:
Egenproduksjon:                  5,2            8,2            9,4
Netto import:                     11,5            5,1            4,8
Netto forbruk i USA:           16,7          13,3          14,2

Tallene viser kraftig økning i USAs egenproduksjon. Men til tross for mer enn en halvering av nettoimporten, importerer USA fortsatt vel en tredel av sitt oljeforbruk. Landet er verdens suverent største oljeimportør etter Kina.

Forbrukstallene er minst like interessante. I mars 2007, før den siste krisa, hadde USA et netto innenlandsk oljeforbruk på 16,7 mill. fat/døgn. Et USA som hadde ca. 20 mill. færre innbyggere enn dagens. I mars 2014 var forbruket 13,3 mill. fat. I mars i år var det økt til 14,2 mill. fat - 2,5 mill. fat lavere enn før krisa. Gamle oljetider kommer aldri tilbake for USAs vedkommende.

USA har økt sitt døgnforbruk med ca. 0,9 mill. fat det siste året, men det er fortsatt 15 prosent lavere enn før krisa, samtidig som befolkninga har vokst jevnt. Verden skal selvsagt være glad for at hver amerikaner bruker stadig mindre olje, men utviklinga samsvarer ikke med oppblåste børser og optimistiske økonomiske rapporter, og har da heller ikke kunnet forhindre at sysselsettingsgraden i USA er parkert på et historisk lavt nivå.

Statistikk og prognoser fra Det internasjonale energibyrået IEA underbygger også at OECD har nådd sitt Peak Oil. Med unntak for Midtøsten skjer økningen i oljeforbruket stort sett i land med et lavere utgangspunkt når det gjelder forbruk.

Den ferskeste statistikken fra IEAs Oil Market Report viser at OECD, sammenslutningen av de rikeste kapitalistiske industrilanda, i 2014 forbrukte 45,6 mill. fat olje i døgnet, nesten 1 mill. fat mindre enn i 2011. I 2007, før krisa i 2008, var forbruket i OECD ifølge IEAs tall over 49 mill. fat/døgn.

Tross den lave oljeprisen regner IEA fortsatt med at OECDs oljeforbruk vil være flatt i 2015 i forhold til 2014. Forbruket i OECD Europa og Asia vil fortsette å synke med 200 000 fat/døgn, mens forbruket i Amerika totalt vil vokse tilsvarende.

På verdensbasis anslår IEA veksten i etterspørselen i 2015 til 1 mill. fat/døgn, eller vel en prosent i forhold til 2014. Svært beskjedent, prisen tatt i betraktning. IEA tror at Kina aleine vil stå for snaut en tredel av stipulert etterspørselsvekst i 2015. Resten av veksten fordeles på det øvrige Asia, Midtøsten og Afrika.

I 2011 forbrukte verden 89,5 mill. fat olje i døgnet. IEAs anslag for 2015 er på 93,5 mill. fat. Sjøl om dette veksttakten skulle bli opprettholdt, vil ikke forbruket komme i nærheten av IEAs anslag på over 103 mill. fat/døgn i 2020.

De siste års årlige veksttakt på ca. 1 prosent har krevd en oljepris på 100 dollar pluss pr. fat. Skulle noe i nærheten av dagens pris på 50-60 dollar fatet bli opprettholdt over tid, begynner produksjonen snart å synke i stedet.

IEA antar at 80 prosent eller 800 000 fat/døgn av årets produksjonsvekst vil komme fra USA og Canada. På grunn av riggslakten i begge land er det en mildt sagt optimistisk spådom. USAs energidepartement tror nå at landets oljeproduksjon vil flate ut allerede i løpet av april. Skiferfelta er svært boreintensive på grunn av høye fallrater, og når snøballen først begynner å rulle, kan årets produksjonsvekst på hittil ca. 100 000 fat/døgn fort bli utradert.

IEAs oljebegrep innbefatter "all liquids". Den tradisjonelle råoljen utvannes stadig mer av energifattig kondensat/lettolje og biodrivstoff, omtrent slik bensinen utvannes av energifattig etanol. I tillegg kommer lavere netto energiavkastning (ENROI) av all olje, fordi selve utvinningen krever mer energi.