Tilbake til forsida

 

Ordkrisa

 

Mer hypingForskningen blir stadig mer kreativ, enestående og robust.

 

Av Jan Herdal
Publisert 31. desember 2015

Psykiateren Christian Vinkers og hans kolleger ved Medisinsk Senter ved Universitetet i Utrecht har søkt etter 25 utvalgte "positive" og 25 "negative" ord i forskningsrapportene i en medisinsk database. Amerikanske Nature har gjengitt en graf over resultatene.

Rapportene som inneholdt noen av de positive ordene i tittel eller sammendrag økte fra 2 prosent i 1974 til 17,5 prosent i 2014, med andre ord en økning med en faktor på nesten 9. Bruken av de negative ordene økte bare fra 1,3 til 2,4 prosent i samme periode, ifølge undersøkelsen som ble publisert i British Medical Journal 14. desember.

Betyr dette så at forskningen er blitt mye bedre de siste 40 år?

- Dessverre, sier Vinkers, den mest innlysende tolkning er en økning i hype og overdrivelser. Resultatene stemmer med våre egne observasjoner av at for å bli publisert må du framheve hva som er spesielt og unikt med studien din.

Forskerne spøker med at dersom bruken av ordet "nyskapende" fortsetter å øke i samme takt, vil det være i bruk i samtlige rapporter innen 2023.

- Trenden er problematisk. Hvis alt er "robust" og "nyskapende" blir det vanskelig å skille kvalitativt mellom forskningsresultater. I så fall er det vokabularet som brukes til å beskrive vitenskapelig forskning ikke lenger drevet av innhold, men av markedsføring, sier han.

Spørsmålet er hva dette gjør med vår tillit til forskningen? Og er det forresten noen som lenger lar seg overbevise av massemedienes "eksperter" på dette og hint?