Tilbake til forsida

 

 

Det synes duket for
fall i USAs oljeproduksjon
allerede i 2015.

 

Stille - sammenbrudd pågår


USAs nettoimport av olje og oljeprodukter har pekt bratt oppover siden begynnelsen av november. Sjøl om det fortsatt er langt opp til tidligere rekordvolumer, tyder ikke utviklinga på at USA blir netto oljeeksportør med det første. (Graf: EIA)

 

Av Jan Herdal
Publisert 29. desember 2014

Konsekvensene av den lave oljeprisen griper raskt om seg. Et eksempel er økonomien til det statlige meksikanske oljeselskapet Pemex, og dermed økonomien til den meksikanske staten.

Pemex står for omlag en tredel av inntektene i landets statsbudsjett. I årets 11 første måneder falt selskapets bidrag med 22 prosent i forhold til samme periode i fjor, både som følge av vedvarende, synkende produksjon og synkende oljepris fra september av.

Svekkelsen av Pemex krympet statens inntekter med omlag 7 prosent. Det er ikke vanskelig å skjønne at panikken griper om seg i landets finansdepartement, som nå har sett seg nødt til å innkassere en "ekstraskatt" tilsvarende 25 mrd. norske kroner fra Pemex. Det er heller ikke vanskelig å skjønne hva blodtappingen gjør med selskapet.

På den andre sida av grensa spratt USAs nettoimport av petroleum sist uke opp med over 1 mill. fat/døgn til nesten 7 mill. fat/døgn. Det er fortsatt langt opp til rekordvolumene fra tidlig på 2000-tallet, men utviklinga siden begynnelsen av november tyder ikke akkurat på at USA er i ferd med å bli netto oljeeksportør.

USA har ikke råd til det økte oljeforbruket som stimuleres av styrket dollar og lavere oljepris. Ved hjelp av sine imperiale fullmakter "låner" USA pengene fra resten av verden. Låner i anførsel fordi alle veit at disse pengene aldri blir tilbakebetalt.

Det hører til kapitalismens mange anomalier at valutaen til USA, landet med verdens desidert største underskudd på handelsbalansen, styrkes, mens valutaen til Russland, som opererer med verdens største overskudd på handelsbalansen etter Kina, kan utsettes for angrep og har sunket i verdi. Noe har gått fryktelig feil med de såkalte markedsmekanismene.

På New York-børsen omsettes naturgass nå for 3 dollar/mill. btu. Ingen tjener penger på en slik pris. Igjen - om den grunnleggende markedsmekanismen hadde fungert, hadde hele denne bransjen for lengst vært en sak for kemneren. Den overlever fordi "noen" kan flytte gjeldsberg fra den ene kanten av systemet til den andre på rekordtid.

USAs egen oljeproduksjon har flatet ut de siste ukene. Tom Whipple, som skriver ukentlige oljeoppdateringer for ASPO USA, ser stadig flere tegn til at landets skiferoljeutvinning kommer til å synke allerede neste år. En av de store operatørene i Bakken-området, Continental Resources, opplyser at investeringsplanene neste år er nesten halvert, fra opprinnelig 5,2 til 2,7 mrd. dollar.

En ny analyse viser at de nye brønnene i Bakken produserer stadig mer vann og mindre olje, en indikasjon på at de beste områdene allerede er utnyttet. Antallet borerigger i Bakken sank sist uke, og Texas Railroad Commission oppgir at antallet nye boreløyver ble halvert fra oktober til november. Også mange mindre oljeselskap har opplyst at de vil redusere borevirksomheten i 2015.

Whipple skriver også at begge Libyas største eksportterminaler for olje er stengt på grunn av borgerkrigen som raser i det ødelagte landet, og at Libya nå trolig bare produserer olje nok for eget forbruk.

Det er anslått at Libyas oljeproduksjon for tida ligger rundt 300 000 fat/døgn. Under Ghadaffi lå produksjonen stabilt på ca. 1,6 mill. fat/døgn, og landet blomstret. Tale- og skriveføre Paul Craig Roberts omtaler konsekvent Obama og myndighetene i Washington som idioter.

Det blir stadig vanskeligere å være uenig med han.