Det er gode muligheter
for å finne utvinnbare olje- og gassressurser
også utenfor Syrias kyst.

 

Syria, oljen og gassen


Olje- og gassledninger i Syria. Det antas å være betydelige gassforekomster også utenfor kysten, noe Russland har fått kontrakt på å undersøke. (Kilde: EIA)

 

Av Jan Herdal
Publisert 19. november 2015

Oljen og gassens betydning er sterkt undervurdert som medvirkende årsak til den vestlige krigen pr. stedfortreder mot landet. Syria er ikke bare strategisk viktig som naturlig korridor for gassrørledninger til Europa, det har også betydelige egne ressurser.

I global målestokk er ikke landet noen stor oljeprodusent, men den største  ved det nordøstlige Middelhavet. Før krigen produserte Syria 300 000 - 400 000 fat i døgnet (Norge ca. 1,5 mill.). Mye av oljen ble eksportert, og sto for halvparten av landets valutainntekter. Den er derfor svært viktig for landets økonomi.

I løpet av krigen har IS sørget for å sikre seg oljekildene, noe som tyder på at de er svært gode strateger til religiøse fundamentalister å være. Har vel gode rådgivere. IS stjeler oljen, frakter den over til Tyrkia og selger den uten problemer der. I 2013 besluttet EU åpent å kjøpe olje fra "opprørerne" for å bidra til å knekke landets lovlig valgte, sekulære regjering, men har seinere hevdet at de har gått tilbake på dette.

Et annet element er at Israel nå sier at et amerikansk selskap har oppdaget store oljemengder på Golan, okkupert syrisk område. Omfanget er imidlertid uklart. Enda viktigere er at det er skiferolje, slik at utvinningsmulighetene er høyst usikre. Det har ikke forhindret Israel i å bruke oljen som argument overfor USA for å få annektere området permanent.  

Det er lite kjent at Israel importerer mye av sin olje fra de autonome kurdiske områdene i Irak, noe som gjør at den israelske regjering strategisk sett er interessert i å løsrive disse områdene mest mulig fra Irak.

Syrias oljeproduksjon var egentlig for nedadgående allerede før krigen. Eks. Golan-funnet er gjenværende utvinnbare oljereserver av USAs energidepartement anslått til 2,5 mrd. fat, ca. 20 års produksjon på førkrigsnivå. Landet har derfor fokusert stadig mer på å utvikle sine naturgasskilder, både til eget forbruk og som eksportvare. På land ligger også disse i stor grad i IS-kontrollert område. Samlet er landgassreservene anslått til 250 mill. kubikkmeter.

Det er imidlertid gode muligheter for å finne utvinnbare olje- og gassressurser også utenfor Syrias kyst. Både Kypros og Israel har oppdaget forekomster av en viss størrelse, sistnevntes går også inn på Gazas sjøområde, en bagatell som ikke pleier å hindre Israel i å ta for seg, se over. Status i saken er at utbygging er lagt på is, trolig på grunn av lav gasspris.

Amerikanske Geological Survey, som ofte er vilt optimistisk av seg, anslo i 2010 at det kan være inntil 1,7 mrd. fat olje og 3 mrd. kubikkmeter gass i den syriske delen av Levant-bassenget.

Det russiske firmaet SoyusNeftegaz fikk allerede i 2013 lisens på leting, utvikling og produksjon av hydrokarboner på en større blokk utenfor Syrias kyst. Ifølge Natural Gas Asia har selskapet lagt planene på is som følge av den pågående krigen.