Tilbake til forsiden

 

 

 

 

Det vil i nær framtid
gå raskt nedover med det omtalte
eventyret på norsk sokkel.

"Eventyret er ikke over"


Transocean er bygget for arktiske forhold.

 

 

 

Av Kåre Wahl
Publisert 20. april
2016

 

Dette er overskrifta på lederen i Finnmark Dagblad og Finnmarken den 19.04. Overskrifta er riktig, men hvor lenge varer dette eventyret? Derom sier overskrifta ingenting.

 

Men lederen siterer en pressemelding fra Oljedirektoratet hvor det står at «de gjenværende ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover».

 

Noen av oss bobler beklageligvis over av motforestillinger. Her: Hva betyr «mange tiår»? 3 tiår eller 9 tiår? Og videre: hvilken produksjon er det man ser for seg? 1,71 millioner fat pr. døgn eller 0,25 millioner fat pr. døgn? Lederen gir ikke antydning til svar på disse spørsmålene. Følgelig gir den heller ikke en antydning til svar på hvor lenge eventyret vil vare, og det er jo det som er interessant.

 

Olje- og energiminister Tord Lien uttrykker seg på tilsvarende måte på spørsmålet om hvor lenge eventyret varer: «Vi må aldri slutte å minne om at de som skal slå av lyset på norsk sokkel, de er ennå ikke født». 

Tord Lien sier ingenting om at den som skal slokke lyset skal slå av bryterne til dusinvis av Ormen Lange ut i havet eller om han skål blåse ut lyset i noen parafinlamper i fjæresteinene. Altså sier heller ikke han noen ting som helst.

 

Tilbake til lederen. Der står:

 

«Det er riktignok en kjensgjerning at den norske oljeproduksjonen hadde sitt toppår i 2001 (den er halvert siden da), men gassen har for en stor del klart å kompensere for fallet». Det er riktig. Men ligger det her en forventning om at hvis oljeproduksjonen skulle fortsette å gå ned, så er det bare å utvinne mer gass for å kompensere?

 

Endelig står det i lederen at «verden vil trenge mye energi årene som kommer. Olje og i særdeleshet gass vil slik sett være bedre enn kull». Det vet enhver ti-åring. Siden ingen vil si noe om når og hvor mye hva angår eventyret, har jeg gjort et forsøk på å gjøre det bedre sjøl.

 

I en nylig artikkel om norsk oljeutvinning framover begrunnet jeg at norsk oljeutvinning om 10-15 år vil ligge lavere enn 1 million fat pr. døgn, og det er et høyt anslag. I 2015 ble der produsert 1,71 millioner fat pr. døgn.

 

I en annen artikkel nylig om norsk gassutvinning framover begrunnet jeg at norsk gassproduksjon i 2025 vil være inne i en kraftig nedgangsperiode. Tallene viser en årsproduksjon på 75 milliarder kubikkmeter. I 2015 var produksjonen 117 milliarder kubikkmeter. I samme artikkel tillot jeg meg å sitere oljedirektør Bente Nyland som for noen år siden sa at «med dagens produksjon kommer det til å gå bratt nedover etter 2020».

 

Jeg har prøvd å gjøre meg flid med begrunnelsene slik at de som måtte føle behov for å si meg imot, kan ha noe handfast å gripe tak i. Men jeg konstaterer at i olje- og gassbyen Hammerfest er det ingen som bryr seg med sånt.

 

I klartekst sier jeg altså at det i nær framtid vil gå raskt nedover med det over omtalte eventyret på norsk sokkel. Hvis man klynger seg til dagens eventyr, foretrekker man å leve i drømmeland. Det finnes ikke nok olje og gass på norsk sokkel slik at dagens produksjon kan opprettholdes, eller som kan bidra til å dekke noe av verdens framtidige energibehov. Jeg er redd for at man må til Longyearbyen for å finne noe som brenner godt nok til det.